Начало Контакти

Контакти


  Българската агенция по безопасност на храните 

Адрес:    София, бул. "Пенчо Славейков" 15А

E-mail:    bfsa@bfsa.bg

 

Д-р Дамян Илиев

Изпълнителен директор
Тел: 02 915 98 20
Тел. 02/915 98 20
Факс: 02 915 98 98
Email: ceo@bfsa.bg
Адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А

 

Доц. д-р Тодорка Янковска - Стефанова, двм

Заместник изпълнителен директор 

Тел. 02/915 98 20
Факс: 02 915 98 98
Email: yankovska@bfsa.bg
Адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А

 

Д-р Петя Петкова

Заместник изпълнителен директор 

Тел.: 02/915 98 30
E-mail: p_petkova@bfsa.bg
Адрес: БАБХ, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” 15А

 

Инж. агроном Николай Роснев

Заместник изпълнителен директор 

Тел.: 02/915 98 84
E-mail: n_rosnev@bfsa.bg
Адрес: БАБХ, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” 15А

 

Пресцентър

E-mail: press.babh@gmail.com,

              press@bfsa.bg

Тел: 02/917 37 04

Адрес: БАБХ, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” 15А

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


1. Дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“:
- д-р Михаела Иванова, младши експерт, тел. 02/9159862.

 

2. Главна дирекция „Верификация на официалния контрол“ :
- инж. Николай Петков, главен експерт , тел. 02/9159875;
- Диляна Кръстева, главен експерт, тел. 02/9159824.


3. Дирекция „Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци“:
- Йорданка Паскалева, главен експерт, въпроси относно фитосанитарен контрол, тел. 02/9173734;
- Мила Лазарова, главен експерт, въпроси относно икономически важни вредители, тел. 02/9173703;
- Павлина Кътева, главен експерт, въпроси относно контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци“, тел. 02/9173703.

4. Дирекция „Продукти за растителна защита, торове и контрол“:
- Магдалена Енева - главен специалист, тел.: 02/9173717.


5. Дирекция „Контрол на ветеринарномедицинските продукти“:
- д-р Емил Кожухаров, началник отдел, тел.02/4250636;
- д-р Албена Христова, главен експерт, тел.02/4250639;
- д-р Димитрина Новакова, главен експерт, тел.02/4250639.


6. Дирекция „Контрол на храните:
- д-р Райна Иванова, главен експерт, тел. 02/9159858;
- д-р Деян Даскалов, главен експерт , тел.02/9159846;
- инж. Атанас Дробенов, главен експерт, тел.02/9159831;
- д-р Анастасия Попниколова, главен експерт, тел. 02/9159831.


7. Дирекция „Граничен контрол“:


- д-р Любомир Любомиров, главен експерт,

- въпроси, относно граничния ветеринарномедицински контрол, тел.02/9159872;


- Магдалена Драганова, главен експерт

- въпроси, свързани с вноса на храни от неживотински произход, тел.02/9159868;


- Йоана Нолева -мл.експерт

- въпроси, свързани с граничния фитосанитарен контрол – тел. 02/9159868.

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА
ХРАНИТЕ


1. Дирекция „Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции“:
 

ЗА ДЕЛОВОДНИ СПРАВКИ

- тел. 02/9159882
- тел. 02/9159885.


2. Дирекция „Финансово-стопанска дейност“
– Ася Димитрова, главен експерт, тел. 02/9159852.


3. Дирекция „Правна“:
- Бистра Илиева - главен юрисконсулт , тел. 02/9159887
- Захари Велинов  - старши юрисконсулт, тел. 02/9159837.


4. Дирекция „Човешки ресурси, обучение и квалификация“:
- Деница Петрова, младши експерт – въпроси относно обучения, тел. 02/9159864;
- д-р Полина Деянова, главен експерт - въпроси относно квалификация, тел. 02/9159864;
- Лиляна Симеонова, началник отдел - въпроси относно човешки ресурси, тел: 02/9159851.

5. Дирекция „Европейска координация, международно сътрудничество и проекти“:
- Гергана Желева, главен експерт, тел. 02/9159849;
- д-р Мая Рубенова, началник отдел, тел. 02/ 9159836.


6. Дирекция „Информационни технологии, информационни системи и
комуникационно осигуряване“


- Марияна Петрова, главен експерт, тел. 02/9159870.

 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА БАБХ

     В български лева

   ОББ АД, Милениум център, бул. Витоша 89 Б,

   1463 София, България

   IBAN: BG 45 UBBS 8888 3127 1983 01

   BIC: UBBSBGSF

     Банкова сметка за превод на суми за гаранции за участие в обществени поръчки и за гаранции за изпълнение на договори

     ОББ АД, Милениум център, бул. Витоша 89 Б,


     IBAN: BG 63 UBBS 8888 3327 1983 00        BIC: UBBSBGSF

     В евро

     Бюджетна сметка - Българска народна банка
     IBAN: BG89 BNBG 9661 3400 1330 40         S.W.I.F.T. code: BNBGBGSF
     Кореспондетска сметка на БНБ в TARGET 2
     IBAN: BG83 BNBG 9661 1100 0661 41         S.W.I.F.T. code: BNBGBGSF