Контакти


ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО КАРАНТИНА НА РАСТЕНИЯТА
бул.”Никола Мушанов” № 120
П.К. 158
1330 София

е-поща: clkr@bfsa.bg

Марияна Лагинова
Директор
телефон: 02/ 802 47 00

факс: 02/ 822 33 81
е-поща: m.laginova@bfsa.bg

Началник отдел Ентомология и нематология – Ани Бешева
телефон: 02/ 802 47 07
факс: 02/ 802 47 85
е-поща: a.besheva@bfsa.bg

Началник отдел Фитопатология и ФСД – Желю Аврамов
телефон: 02/ 802 47 74
факс: 02/ 802 47 84
е-поща: z.avramov@bfsa.bg

Финанси и счетоводство – Ренета Тодорова
телефон: 02/ 802 47 06

факс: 02/ 802 47 84
е-поща: re.todorova@bfsa.bg


Пълен списък с контакти може да изтеглите тук.
 

Лаборатория по картофите - Самоков
Бул. ”Цар Борис III”

П.К. 55
2000 Самоков

телефон/факс: 0722/ 66615
е-поща: clkr_samokov@mail.bg