Начало За нас Ръководство Проф. д-р Бойко Ликов

Проф. д-р Бойко Ликов


Проф. д-р Бойко Ликов 
 

Директор на Центъра за оценка на риска

Проф. д-р Бойко Ликов е дългогодишен специалист в областта на ветеринарната медицина. От 1997 г. до момента е директор на дирекция „Евроинтеграция и международни отношения” в Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС). Като директор до присъединяването на България към ЕС е отговорен за хармонизирането на българското законодателство, свързано със здравеопазване на животните и безопасност на храните, съгласно изискванията ЕС. Отговорен за връзките на НВМС с различни европейски и международни институции.

Има над 35-годишен професионален опит в секция „Епизоотология” към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София, в отдел “Заразни болести”, НВМС. Участвал е в изпълнението на проекти по програма ФАР, в научна група за оценка на риска от разпространение на бруцелозата по свинете в страните - членки организирана от Европейския орган по безопасност на храните. Бил е хоноруван лектор по законодателство по безопасност на храните и здравеопазване на животните във Ветеринарния факултет към Лесотехническия университет. Участвал е в редица обучения в областта на безопасността на храните и ветеринарните въпроси. Има повече от 80 научни публикации в областта на епизоотологията, оценката на риска, епизоотологичния надзор и зоонозите.

Проф. д-р Ликов е завършил Висшия ветеринарномедицински институт в гр. София през 1972 г. Владее английски и руски език.

 

Адрес: Център за оценка на риска, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” 136