Хуманно отношение по време на транспорт


Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции регулира транспортирането на живи животни между държавите от Европейския съюз и се предвижда проверки на животните, влизащи или напускащи Европейския съюз. Целта на подробните правила е да се предотврати нараняването или ненужното страдание на животните.

С регламента се поставят изисквания:

• мерки за намаляване до минимум продължителността на пътуването и да се задоволят потребностите на животните;

• годността на животните за пътуване;

• изисквания за транспортните средства, както и съоръженията за натоварване и разтоварване

• отговорностите на хората, които превозват животни и всички участници в транспортната верига на живи животни, които влизат или напускат ЕС.

 

Свързани документи и инструкции:

• Инструкция за извършване на официален контрол за спазване правилата за хуманно отношение към животните при продължителни пътувания;

• Инструкция за извършване на проверка на документите за издаване на лиценз за превоз на животни на основание на извикванията на Регламент 1/2005/ЕС;

• Инструкция за проверка и одобрение на превозните средства предназначени за транспортиране на животни на дълги разстояния.

• Ръководство за "Практически насоки за оценяване на годността за транспортиране на възрастни животни от рода на едрия рогат добитък"

 Указания за транспорт на еднокопитни (коне, понита  и други)

 Указания за транспорт на едри преживни животни

• Указания за транспорт на дребни животни (овце)

 Указания за транспортиране на кучета и котки, които не са домашни любимци по смисъла на Регламент 998/2003/ЕО

 Оборудване за записи на маршрута. Извадки от записи и тахографи

 Инструкция за извършване на контрол на пратки с животни, произхождащи от държави членки на ЕС, предназначени за износ към Кавказките републики

 

Изискванията за контролните пунктове за животни (места за почивка)

 Изискванията за контролните пунктове за животни (места за почивка)

 Регистър на контролните пунктове за животни (места за почивка)

Констатирани нарушения по Регламент 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно защита на животните по време на транспорта  /link/