Начало Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.


Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. В тази връзка и на основание Регламент (ЕС) 2016/679 Ви информираме, че се изисква съгласие за събиране, обработване и съхранение на лични данни от потребителите на услуги на БАБХ.
БАБХ уведомява гражданите и бизнес операторите, че в сградите на БАБХ достъпът се осъществява чрез предоставяне на документ за самоличност, извършва се видеонаблюдение и аудиозапис на разговорите на „Горещ телефон на БАБХ“.

Длъжностно лице по защита на данните, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 в Българската агенция по безопасност на храните е Мария Карапанчева, тел. 0879-887-001.