Нюкясълска болест по птиците


Нюкясълската болест (Newcastle disease), популярно известно още като псевдочума или пневмоенцефалит е остро протичаща инфекция по домашните и дивите птици. Тя спада към особено опасните епизоотии, тъй като причинява големи щети на птицевъдството. От ловностопанско гледище има значение при гълъбите, фазаните и яребиците, тъй като при тях е налице висока възприемчивост и смъртност.

 

Програма за надзор на юкясълската болест (псевдочума) по птиците в България през 2016 - 2018