Начало Здравеопазване и хуманно отношение към животните Здравеопазване на животните Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите

Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите


 

Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г. 

Решение № 320 от 3 май 2016 г. за одобряване на Програмата от Министерски съвет

Списък с приоритетни за България и ЕС заболявания по животните и зоонози, за които са изготвени национални програми или е предвидена диагностична готовност.

Подпрограми за следните болести:

• Антракс

• Африканска чума по свинете

• Бруцелоза по едрите преживни животни

• Бруцелоза по овцете и козите

• Бяс

• Инфекциозна анемия по конете

• Инфлуенца по птиците

• Класическа чума по свинете

• Ку-треска

• Лептоспироза

• Нюкясълска болест по птиците

• Салмонела при разплодни стада от домашни птици

• Салмонела при бройлери

• Салмонела при кокошки носачки

• Салмонела при пуйки

• Син език по преживните животни

• Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии

• Треска от Западен Нил

• Туберкулоза по говедата

• Шап по чифтокопитните животни

• Американски гнилец, малък кошерен бръмбар и нозематоза по пчелите

Болести по риби и двучерупчести мекотели

• Транс-гранични заболявания по животните (ТЗЖ) в България през 2017 - 2018 г. - Заразен нодуларен дерматит, Шап, Чума по дребните преживни животни и Шарка по овцете и козите

Процедура за изготвяне на междинните и заключителните технически и финансови доклади за изпълнението на  програмите за ликвидиране, контрол и надзор на някои заболявания по животните и зоонози, съфинансирани от ЕС