Син език


Синият език (Bluetongue) е трансмисивно, остро до подостро протичащо вирусно заболяване по домашните и дивите преживни, разпространяващо се чрез кръвосмучещи мокреци от рода Culicuides. От него най-тежко боледуват овцете и някои диви преживни.

Програма за надзор и контрол на болестта син език по преживните животни в България през 2016 - 2018

Разпространение на болестта Син език в Европа

Инструкция за извършване на дезинсекция на животновъдни обекти и обработка на животните срещу насекоми, провеждани от фермери, срещу син език, заразен нодуларен дерматит и други векторно преносими болести

Видео: