BREXIT


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полезна информация за Brexit (5.2.2020г.);

Правила за внос и износ между Обединеното кралство и ЕС

Внос и износ на стоки между Европейски съюз и Обединеното кралство

Здравни сертификати за внос на животни и животински продукти във Обединено Кралство Великобритания