Начало Документи Образци на документи Фитосанитарен контрол и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци

Фитосанитарен контрол и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци


Заявление за регистрация в официалния регистър за фитосанитарен контрол
Заявление за одобряване на място за извършване на проверки по Наредба № 68 от 16 май 2006 г. за фитосанитарни проверки на внасяните от трети страни растения, растителни и други продукти, осъществявани на места, различни от определените за въвеждане на територията на Европейската Общност
Уведомление за внос
Заявление за издаване на Фитосанитарен сертификат/ Фитосанитарен сертификат за реекспорт или вътрешен ЕС документ за фитосанитарна комуникация
Заявление за издаване на растителен паспорт или заменен растителен паспорт.

Заявка за извършване на контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци по желание на търговец/производител

 

Образец на растителен паспорт за движение в рамките на територията на България и ЕС. (Приложение 1)

Образец на растителен паспорт за въвеждане и движение в рамките на защитените зони. (Приложение 2)

Образец на предекспортен сертификат. (Приложение 3)