Проведен семинар на ЕРРО по опита в прилагането на зоналната оценка на продукти за растителна защита, 22 - 24 октомври 2013г., София


Пълния текст можете да видите

от тук ->