Начало За нас Структура Дирекция "Европейска координация, международно сътрудничество и проекти""(ЕКМСП) Актуална информация от Дирекция "Европейска координация и международно сътрудничество" България е част от кампанията на ЕРРО за повишаване информираността на широката общественост за рисковете от пренасяне на растения от граждани

България е част от кампанията на ЕРРО за повишаване информираността на широката общественост за рисковете от пренасяне на растения от граждани


Пълния текст можете да видите от тук -> .