Започва обществено обсъждане на втори законодателен пакет в областта на безопасност на храните в САЩ


Започва обществено обсъждане на втори законодателен пакет в областта на безопасност на храните в САЩ

Американската служба, в чиято компетентност попадат въпросите за безопасност на храните (Food and Drug Administration- FDA) започва обществено обсъждане на втори законодателен пакет (от общо три) в областта на безопасност на храните в САЩ, които имат за цел да засилят гаранциите за еднакво третиране безопасността на произведените и внесени храни в САЩ. Двете предложения са предоставени за обществено обсъждане до 26 ноември 2013г. и са публикувани на следната страница в интернет:

http://www.fda.gov/fsma

На посочената страница може да изпращате вашите коментари, становища, мнения и предложения във връзка с публикувания законодателен пакет.

В случай на необходимост от повече информация, може да се свържете с г-жа Мила Бошнакова, Представителство на Департамента по земеделие на САЩ,  Посолство на САЩ на електронен адрес: Mila.Boshnakova@fas.usda.gov