EPPO: 60 години опазване на растителните ресурси от вредители


Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (EPPO) отпразнува своята 60-годишнина по време на годишната си сесия на Съвета в Бон (Германия) на 20 и 21 септември 2011г. EPPO е междуправителствена организация, която отговаря за сътрудничество между своите членове за защита на растенията срещу вредители, включително болести и плевели. Основана през 1951 г. от 15 европейски страни, към днешна дата EPPO наброява вече 50 членуващи страни, които обхващат почти всички страни на европейския и средиземноморския регион, както и някои страни от Централна Азия. Нейните цели са да защитава растенията, околната среда и да допринася за безопасността на храните, да разработва международни стратегии срещу въвеждането и разпространението на опасни вредители, включително болести и плевели от други части на света и да насърчава използването на безопасни и ефективни методи за контрол. EPPO участва също и в глобалните дискусии по здравето на растенията, организирани от Организацията за прехрана и земеделие (ФАО). Чрез изработване и предоставяне на голям брой стандарти, бази данни и публикации, свързани с вредителите по растенията, фитосанитарните разпоредби, както и с продуктите за растителна защита, EPPO помага на своите членове в техните усилия да защитават здравето на растенията в земеделието, горското стопанство и необработваемите площи на околната среда. Един от основните приоритети на EPPO е да предоставя навременна информация и да сигнализира на националните организации за растителна защита, за да се предотврати внасянето от други части на света на такива вредители, които биха могли да увредят реколтата или околната среда, и за да се ограничи разпространението им в рамките на региона. EPPO е имала успех в задържането на много вредители като рак по цитрусовите и Xylella fastidiosa (причинява Пиърсова болест по лозата) извън региона, като по този начин е позволила продъжаване на производството на цитрусови плодове и вино в европейския и средиземноморския регион. Дейностите на EPPO също имат за цел да осигурят ефективна защита на нашите гори чрез предотвратяване въвеждането на много опасни вредители като Dendroctonus ponderosae (бръмбар по планински бор), който унищожава големи площи от борови гори в Западната част на Северна Америка.
През последните десетилетия, промените, случващи се в растително-защитната практика, и по-специално премахването на много продукти за растителна защита от пазара в много европейски страни, причиняват значителни проблеми в областта на селското стопанство и става все по-трудно да се контролират специфични вредители по един задоволителен начин. В допълнение, увеличението на световната търговия е признат фактор, който играе важна роля в появата на нови вредители.
EPPO реши да отбележи своята 60-та годишнина, като организира научен колоквиум по време на сесията на Съвета на тема "Растителна защита и растително здраве - връзки, взаимодействия и бъдещи предизвикателства". Ключови участници от ФАО, Европейската комисия (ЕК), Европейската агенция по безопасност на храните (EFSA) и страните-членки на EPPO направиха презентации по следните въпроси: Какви са важните връзки или взаимодействия между здравето на растенията и растителната защита днес? Какви ще бъдат тези взаимодействия в бъдеще? Какво е влиянието на различните опции за управление на вредителите (предотвратяване на влизане, унищожаване, контролиране, задържане, или живот с вредителите)? Как може здравето на растенията да допринесе по-добре за концепцията за интегрирано управление на вредителите? Целта на колоквиума е изготвяне на препоръки по тези въпроси и определяне на бъдещите дейности на EPPO в областта на здравето и защитата на растенията.

Република България е член на Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (EPPO) от 1959г, а от тази година за 3 поредни години нашата страна е член на Изпълнителния Комитет на организацията. Официалното контактно лице на ЕРРО за България е Антон Величков, заместник-изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. 

Снимки от събитието можете да видите ТУК