Начало За нас Структура Дирекция "Европейска координация, международно сътрудничество и проекти""(ЕКМСП) Актуална информация от Дирекция "Европейска координация и международно сътрудничество" Покана от германското представителство Lexxion Verlagsgessellschaft mbH“ за участие на български специалисти в 5-та Мeждународна Европейска конференция по законодателство в областта на храните и фуражите, Берлин, ФР Германия, 6 - 7 октомври 2011 г.

Покана от германското представителство Lexxion Verlagsgessellschaft mbH“ за участие на български специалисти в 5-та Мeждународна Европейска конференция по законодателство в областта на храните и фуражите, Берлин, ФР Германия, 6 - 7 октомври 2011 г.


Поканата можете да видите ТУК