Информация за отмяна на специалния режим за внос на зеленчуци от ЕС за Руската Федерация