Заповед N РД09-1143 от 11 септември 2012 г. - допълнение на т. 3 от Списъка на ветеринарните участъци, утвърден със Заповед N РД 09-318 от 13.04.2009 г.


  Текста на заповедта можете да видите ТУК