Идентификация на животните


Тук можете да откриете необходимата информация, процедури и документи за идентификацията на животните.

Процедура за подмяна на средствата за идентификация, когато са станали нечетливи или са изгубени


Идентификация на едри преживни животни

Лица за контакт при идентификация на едри преживни животни
 

Идентификация на дребни преживни животни

Практическо ръководство за електронна идентификация на дребни преживни животни

Лица за контакт при идентификация на дребни преживни животни

Идентификация на еднокопитни животни

Движение на регистрирани еднокопитни животни

Последователност на работа при идентифициране на еднокопитни животни

Чипиране на еднокопитни животни

Инструкция за рисуване на диаграма

Заявление за издаване на паспорт

Паспорт на еднокопитно животно

Инструкция за въвеждане на данните от заявленията за идентифициране на еднокопитни животни във ВетИС

Изключване от хранителната верига на еднокопитни животни

Цветове при коня

Цветове при магарето

List of issuing bodies for equidae identification documents

Лица за контакт при идентификация на еднокопитни животни

Идентификация на свине

Лица за контакт при идентификация на свине

Идентификация на домашни любимци

Методи за маркиране на кучета и котки

Информация за идентификацията на домашни любимци в рамките на Европейския съюз

Лица за контакт при идентификация на домашни любимци