Полезни връзки - служби на трети страни


 Австралия
http://www.daff.gov.au/aqis

 Беларус
http://mshp.minsk.by/veterenar/

 Босна и Херцеговина
http://www.vet.gov.ba/?q=en/node

 Грузия
http://nfa.gov.ge/?lang_id=ENG&sec_id=1

 Израел
http://www.vetserveng.moag.gov.il/VetServENG/travel.htm

http://www.vetserveng.moag.gov.il/vetserveng

 Казахстан
http://minagri.gov.kz/

 Косово
http://auv-ks.net/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=223&lang=en

 Мароко
http://www.onssa.gov.ma/onssa/fr/import_export.php

 Митнически съюз
http://www.tsouz.ru/Pages/Default.aspx

 Р. Македония
http://fva.gov.mk/

 Р. Сърбия
http://www.mpt.gov.rs/

 Р. Хърватска
http://www.mps.hr/default.aspx?id=5340

 Информация за Руската Федерация и Митническия съюз на сайта на ГД САНКО

http://ec.europa.eu/food/international/trade/sps_requirements_en.htm

http://ec.europa.eu/food/international/trade/docs/CU_SPS_requirements_customs_union_chap2_16_ en.pdf

http://ec.europa.eu/food/international/trade/docs/CU_SPS_requirements_customs_union_chap2_21_en.pdf

http://ec.europa.eu/food/international/trade/rf_allfoodprod_en.htm

http://ec.europa.eu/food/international/trade/docs/ministerial_order_moa_import_permits_0711_en. pdf

http://ec.europa.eu/food/international/trade/docs/ministerial_order_moa_import_permits_0711_ru.pdf

 Руска Федерация
http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/bolgaria

 САЩ
http://www.aphis.usda.gov/

 Турция
http://www.gkgm.gov.tr:80/genel/gkgm_personel_list.html

 Украйна
http://www.vet.gov.ua/dep/news

 Хонконг
http://www.fehd.gov.hk/english/index.html

 Черна гора
http://www.vet.uprava.gov.me/en/directorate

 Япония
http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/index.html