Начало За бизнеса Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци

Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци


 Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва фитосанитарен контрол на растения и растителните продукти или на други носители на зараза от вредители.

 Провежда наблюдение на растенията в култивираните площи (включително полета, ниви, разсадници, градини, оранжерии и лаборатории) и дивата флора, както и на складираните и транспортираните растения и растителни продукти, за наличието, появата и разпространението на вредители и за контролирането им.

 Инспектира пратки с растения и растителни продукти, предмет на международната търговия, а при необходимост и други контролирани артикули, за предотвратяване на интродукцията и/или разпространяването на вредителите.

 Издава фитосанитарни сертификати в съответствие с фитосанитарните разпоредби на страната вносител за пратки с растения, растителни продукти и други контролирани артикули.

 Издава растителни (фитосанитарни) паспорти за растения, растителни продукти и други контролирани артикули, предназначени за движение в страната и ЕС.

 При констатиране на зараза от карантинни вредители предприема мерки за ограничаване на разпространението им.

Всички лица, които отглеждат растения и растителни продукти, трябва да ги поддържат и съхраняват в добро фитосанитарно състояние. При нарушения контролните органи на БАБХ дават задължителни предписания за отстраняването им и съставят актове.

Всички лица, които произвеждат или внасят растения и растителни продукти, както и публичните складове и тържищата, са длъжни да се регистрират в съответната областна дирекция по безопасност на храните при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.

БАБХ контролира съответствието на обявеното качество на пресните плодове и зеленчуци с нормативно установените изисквания за качество и поддържа национален регистър на търговците на пресни плодове и зеленчуци.

Актуална информация за тази сфера на дейност можетеда намерите ТУК