Начало Контакти Обща администрация на Българската агенция по безопасност на храните

Обща администрация на Българската агенция по безопасност на храните


Дирекция „Вътрешен одит” 

Тел: факс: 02 915 98 63
Адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А

 

Дирекция „Правна” 

Тел. 02/ 915 98 29; 
Факс: 02/ 915 98 37;
Адрес: гр. София 1606, бул. „Пенчо Славейков“ № 15А

Дирекция „Административно и информационно обслужване, връзки с обществеността и инвестиции”

Тел: 02 915 98 83 - Отдел "Административно обслужване"

Тел: 02 915 98 89 - Пресцентър
Fax: 02 954 95 93

Адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А

 

Дирекция „Финансово-стопанска дейност”

Тел: 02 915 98 52; 02 915 98 52
Факс: 02 915 98 61
Адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А 

 

Дирекция „Европейска координация и международни отношения” 

Тел:  02 915 98 43
Факс: 02 915 98 48
Адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А