Начало Контакти Специализирана администрация на Българската агенция по безопасност на храните

Специализирана администрация на Българската агенция по безопасност на храните


 Главна дирекция „Координация и контрол” 

Тел: 02 915 98 24
Факс: 02 951 64 32
Адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А

 

 Дирекция „Контрол на храните и граничен контрол” 

Тел: 02 915 98 32
Факс: 02 915 98 31
Адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А

 

 Дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните” 

Тел, факс: 02 915 98 42 
Адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А


 Дирекция „Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци” 

Тел: 02 917 37 32, 02 917 37 00
Факс: 02 917 37 59
Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” 17

 

 Дирекция „Контрол на ветеринарномедицински продукти”

Тел: 02 826 00 45, 
Факс: 02 925 14 35 
Адрес: гр. София, „Банско шосе” 7

 

 Дирекция „Лабораторни дейности”

Тел: 02 917 37 10
Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” 17

 


 Дирекция „Продукти за растителна защита и торове” 

Отдел „Продукти за растителна защита”
Тел: 02 917 37 05, 9173 707
Факс: 02 917 37 07
Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” 17

Отдел „Контрол на продукти за растителна защита и торове”
Тел: 02 917 37 20, 02 917 37 13, 02 917 37 08
Факс: 02 917 37 54
Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” 17

 

 Дирекция „Управление на качеството” 

Тел: 02 915 98 75
Адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А

 

Отдел „Контрол на фуражи” , дирекция ЗХОЖКФ

Тел: 02 917 37 10 или 02 917 37 43
E-mail: p_maneva@bfsa.bg
Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 17, ет. 5”


Дирекция „Обучение и квалификация” 

Тел, факс: 02 917 37 58
E-mail: Y_Iv@BFSA.bg 
Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” 17