Дирекция "Граничен контрол"


Заповед РД 12-13/03.11.2017

Заповед РД 11-2728/ 20.12.2017

Заповед РД 11-1457/ 03.07.2017


ДРУГА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ТАЗИ СФЕРА НА ДЕЙНОСТ, МОЖЕТЕ ДА ОТКРИЕТЕ ТУК