Начало Регистри Контрол на фуражи

Контрол на фуражи


  Регистър на одобрените оператори по чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005 за хигиена на фуражите

Регистър на регистрираните оператори по чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 за хигиена на фуражите/ Register of Registered оperators under Art. 9 of Regulation (EC) № 183/2005 laying down requirements for feed hygiene, актуален към 31.05.2016 г.

  Регистър на операторите, транспортиращи фуражи по чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 за хигиена на фуражите и чл. 17е, ал. 1 от Закона за фуражите/ Register of registered оperators transporting feed under Art. 9 of Regulation (EC) № 183/2005 laying down requirements for feed hygiene, актуален към 31.05.2016 г.

Регистър на одобрените обекти за производсто и/или търговия с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им по Чл. 55в, ал. 1 от Закона за фуражите

Регистър на одобрените представители за внос на фуражи от трети държави

Списък на регистрираните представители за внос на фуражи от трети държави

Списък на регистрираните земеделски стопани, които извършват дейности на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, посочени в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005