Начало Пресцентър Новини Приет е изцяло новият Закон за управление на агрохранителната верига

Приет е изцяло новият Закон за управление на агрохранителната верига

21.05.2020Народното събрание прие на второ четене изцяло нов Закон за управление на агрохранителната верига. Целта е да се гарантира висока степен на защита на здравето и интересите на потребителите. Чрез новия закон ще се премахнат различията в регулаторната уредба и регистрационните режими на търговските обекти.


Установява се единна законодателна рамка, която регламентира конкретно компетентните органи, които провеждат политиката, официалният контрол върху елементите на агрохранителната верига, и органът, извършващ оценката на риска по агрохранителната верига.


Включени са мерките, предприемани при кризи и извънредни ситуации по агрохранителната верига и финансирането на дейности, свързани с официалния контрол.

В Закона са разписани и условията и редът за разработване и изпълнение на Многогодишен национален план за контрол и определяне на национални референтни лаборатории за целите на официалния контрол и вземането на проби по агрохранителната верига.

Днес, 21 май 2020 г. Комисията по земеделие и храни в Народното събрание ще разгледа Закона за храните. След това той ще бъде внесен за гласуване в Народното събрание.