Начало Пресцентър Новини Поздравителен адрес от проф. д-р Паскал Желязков, изпълнителен директор на БАБХ, по повод Деня на растителнозащитника

Поздравителен адрес от проф. д-р Паскал Желязков, изпълнителен директор на БАБХ, по повод Деня на растителнозащитника

16.01.2020

 

Уважаеми растителнозащитници,

Скъпи колеги,

 

Имам удоволствието да Ви поздравя по повод Професионалния Ви празник – 16 януари.

Честваме 124  години растителнозащитна дейност в България. Внушителният брой години и упоритият труд, който стои зад тях, ни дават увереност и с чувство на гордост даваме старт на Международната година на растителното здраве 2020 – обявена от Общото събрание на Организация на обединените нации.  

Република България се включва в инициативата на ООН с Национална информационна кампания „Защити растенията – защити живота“, под патронажа на министъра на земеделието, храните и горите. Задачата е да се повиши усведомеността какво означава и колко е важно здравето на растенията за опазването на околната среда.

Здравето на растенията е ключов фактор за здрави гори, устойчиво селско стопанство и запазване на биологично разнообразие в световен мащаб. Глобалният пазар, масовият човешки поток, засилената търговията между континентите и бързото изменение на климата застрашават биоразнообразието на планетата.

Въвеждането в Европа и в часност на територията на Република България на вредители и болести по растенията е потенциална заплаха за сериозни икономически щети, ограничение развитието на селското стопанство и натоварване на държавата с допълнителни разходи.

Нека и за в бъдеще продължим да работим заедно в посока за растеж и развитие на българското и европейското земеделие. Целта е да запазим растенията здрави с използването основно на ниско рискови и щадящи пчелите продукти за растителна защита.

Продължавайте да бъдете отдадени на професията си и нека заедно да се изправим подготвени пред новите предизвикателства, с нови знания и умения, за да развиваме тази важна професия и да бъдем полезни на обществото.

Поздравявам Ви за постигнатите резултати през изминалите години, въпреки обективните трудности. Бъдете амбициозни в своите инициативи и в ежедневната Ви работа.

 

Честит празник!

Проф. д-р Паскал Желязков, двм

Изпълнителен директор на БАБХ