Начало Пресцентър Новини ООН обяви 2020 г. за Международна година на здравето на растенията

ООН обяви 2020 г. за Международна година на здравето на растенията

16.01.2019

Общото събрание на ООН обяви 2020 г. за Международна година на здравето на растенията. „Това е ключова инициатива, която ще подчертае значението на здравето на растенията, нуждата от подобряване на продоволствената сигурност, от опазването на околната среда и биологичното разнообразие, и от стимулирането на икономическото развитие”, заяви генералният директор на Организацията на ООН по прехрана и земеделие Жозе Грациануда Силва.

С днешна дата до 40% от световните добиви на храни ежегодно се губят заради вредители по растенията. Болестите по тях струват на световната икономика около 220 милиарда долара годишно, а пораженията от инвазивни насекоми - около 70 милиарда долара.

Ограничаването на вредителите и предотвратяването на разпространението на болестите е международна задача, която изисква широко сътрудничество. Общото събрание на ООН прикани Организацията по прехрана и земеделие заедно със Секретариата на Международната конвенция по растителна защитада служи като водеща агенция и призова правителствата, гражданското общество и частният сектор да се ангажират на глобално, регионално и национално ниво. Сред събитията, които ще се проведат в световен мащаб през 2020 г., ще бъде Международна конференция за здравето на растенията.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) също ще отбележи Международната година на здравето на растенията и ще се включи в проявите за повишаване на информираността на обществото и политическата класа по темата през 2020 г. БАБХ кани растителнозащитните и екологични професионални организации да участват като предложат подходящи инициативи. 

Здравите растения са в основата на живота, функционирането на екосистемите и продоволствената сигурност. Вредителите по тях увреждат културите, намаляват храната и увеличават разходите за нея. Поддържанетона здравето на растенията защитава околната среда, горите и биологичното разнообразие, и подкрепя усилията за преодоляване на глада, недохранването и бедността.