Начало Пресцентър Новини Д-р Дамян Илиев, изпълнителен директор на БАБХ – професионален празник на растителнозащитника

Д-р Дамян Илиев, изпълнителен директор на БАБХ – професионален празник на растителнозащитника

16.01.2019


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
 

Честит професионален празник! Най-сърдечно поздравявам вас, вашите колеги и всички, свързани с професията на растителнозащитника по повод професионалния ви празник.

В този тържествен ден, 123-годишнината от растителнозащитната дейност в България, изказвам благодарност за неуморния труд и високия професионализъм на всички агрономи, научни работници и експерти, които се грижат за здравето и защитата на полските култури.

Честването е добър повод да се отбележат заслугите и ключовата роля на тези, които се грижат за оцеляването на растенията и гарантират реколтата. Работата на агрономите и специалистите по растителна защита често не са толкова видими за обществото и потребителите, но резултатите са повече от важни за тях – осигуряването на добра реколта и безопасността, на това което се консумира. Растителната защита е и един от ключовите сектори в земеделието, защото ограничаването на загубите от вредители, обезпечава растителното производство.

Динамично променящата се среда и новите предизвикателства пред професията във всички нейни сфери на дейност, в глобален мащаб, изискват и нови мерки и действия за справянето с тях. Затова трябва да се запази контролът над вредителите до такова ниво, че да не се нанасят икономически вреди върху растенията, да се продължат традициите, но и да се следват новите тенденции с приоритет опазването на околната среда и човешкото здраве.

За 2018 г. експертите по растителна защита към Българската агенция по безопасност на харните отбелязаха отново напредък в контролната дейност, където основен акцент беше противодействието срещу нелегалния внос и употребата на неразрешени продукти за растителна защита на територията на страната ни. През 2018 г., БАБХ, съвместно с Главна дирекция „Национална полиция” – МВР и Агенция "Митници", активно участва в първата за България международна операция на Европол "Silver Axe III" за противодействие на нелегалния внос на неразрешени продукти за растителна защита. Това безспорно бе знак за спечелено доверие и достойно международно признание.

Разбира се, работата продължава, както и съвместните действия и сътрудничество със страните членки, за предотвратяване на незаконния внос на пестициди и защита на външните граници на Европейския съюз, за което вие имате отговорната задача и през 2019 г.

Искам да изразя своите уважение и признателност към всички за отдадеността, силната мотивация и стремежа за развитие. Имате поводи за гордост и самочувствие, защото от вашите умения и компетенции зависят много хора. Вярвам, че и занапред ще работите все така упорито, с професионален дълг и отговорност за налагането авторитета на професията на растителнозащитника.

Пожелавам на всички вас силна воля, търпение и устрем по пътя на утвърждаването на съвременните практики в растителната защита, опазването на околната среда и човешкото здраве! Бъдете здрави, радвайте се на бъдещите си професионални успехи и нека те ви носят щастие и благополучие!

Да бъде благодатна и плодовита 2019 година за всички!
 

Честит празник!
 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ