Начало Пресцентър Новини Извършени проверки от дирекция „Контрол на храните“ през месец октомври 2018 г.

Извършени проверки от дирекция „Контрол на храните“ през месец октомври 2018 г.

21.11.2018


В цялата страна са извършени 12 484 проверки, съставени са 163 акта
 

През месец октомври 2018 г. инспекторите от отдели „Контрол на храните” към областните дирекции по безопасност на храните извършиха официален контрол на обекти за производство, за търговия на едро и дребно с храни, и на заведенията за обществено хранене на територията на страната. Обобщените данни за извършените проверки и предприетите мерки показват:

 • Общ брой извършени проверки в цялата страна – 12 484 бр.
 • Издадени предписания – 806 бр.
 • Съставени актове за установяване на административни нарушения – 163 бр.
 • Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 7 бр.
 • Изтеглени и насочени за унищожаване 2 254 кг храни, 90 000 бр. яйца и 73 л. сурово мляко и безалкохолни напитки.

Най-често констатираните несъответствия при извършените проверки на територията на България са:

 • Пропуски във водените записи, свързани със Системите за управление безопасността на храните, липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност.
 • Несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите.
 • Предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, некоректно етикетирани храни, съгласно действащото законодателство, без здравна и идентификационна маркировка.
 • Извършване на дейност, нерегламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните и обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните.
   

Изготвени становища и предложения:

 • Към институции и ведомства – 44 бр.
 • Към фирми и граждани – 18 бр.
   

Обработени сигнали и жалби:

 • Към институции и ведомства – 29 бр.
 • Към фирми и граждани – 35 бр.