Начало Пресцентър Новини БАБХ сигнализира за поява на неприятели по пшеницата и ечемика

БАБХ сигнализира за поява на неприятели по пшеницата и ечемика

09.11.2018


БАБХ осъществява  наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация в областта на растителната защита. Агенцията отчита, че повечето площи пшеница и ечемик са засети в оптималните срокове. По-късно засетите посеви не успяха да поникнат поради липсата на  влага.  Рано  засетите  се  намират  във  фенофaза  втори-трети  лист,   но  развитието  им  се забавя поради засушаването. Наблюдава се неравномерно поникване на част от посевите.

До този момент агрометеорологичните условия се определят от сухото и топло за сезона време и температури над нормата. Те са благоприятни  за  появата  и  развитието  на  първите неприятели по пшеницата и ечемика. През периода наблюдаваме развитието на житните мухи (Хесенска муха – Mayetioladestructor; Житна тревна муха – Opomyzaflorum; Шведски мухи – Oscinellaspp; Черна пшеничена муха – Phorbiafumigate; Житна стъблена муха – Chlorops  pumilionis).

По-сериозно поражение по новопоникналите растения, причинени  от  ларвите  на  неприятелите, се  открива  масово  в ранните посеви. В значителна част от тях е констатирана висока плътност, надвишаваща прага  на  икономическа  вредност още  в  края  на  септември  и  началото  на  октомври. 

В  момента  се  извършват  масови  третирания  с  инсектициди  на  по-късно засетите площи  с  есенници. За  съжаление,  голяма  част  от  зърнопроизводителите подценяват тази група вредители, както и намножаването на листни въшки, трипсове и др.

За  намаляване  плътността  и  повредите  от  житните  мухи  трябва да се има предвид следното:

  • Сортовете, склонни към по-силно братене, се развиват по-бързо и са по-устойчиви на повредите от житните мухи.
  •  Спазването на сеитбообращения с пространствена изолация намалява плътността на мухите.
  • Премахването на някои плевели, например на пирея, намалява силно плътността на житните   мухи   и   други   неприятели,   които   се   развиват   върху   плевелната растителност.
  • Ранната  есенна  сеитба  подпомага  намножаването  на  житните  мухи, тъй  като поникването  на посевите  съвпада  с  летежа  на  есенните  поколения.   Ето  защо сроковете за сеитба са от голямо значение. При зимната пшеница най-благоприятен е  периодът  от  1  до  25-30  октомври,  а  за  ечемика-от  1  до  20  октомври.  Само  в някои полупланински райони е допустима сеитба в края на септември.
  • Оптималната посевна норма, която осигурява гъсти посеви, намалява повредите от житните мухи.
  • Химичната  борба  се  провежда  при  доказана  необходимост  или  ако  са  нарушени основните  агротехнически  изисквания  (при  монокултурно  отглеждане,  неспазване на срокове за сеитба и т.н.) и се очаква силно нападение от житни мухи.

Информация  за  разрешените продукти за растителна защита
можете  да  откриете на http://bfsa.bg/userfiles/files/RZ/Reg/2018/%202018%207.pdf