Начало Пресцентър Новини Във връзка с епизоотичната обстановка, свързана с Инфлуенца по птиците, БАБХ инициира работна среща с представители на птицевъдния сектор

Във връзка с епизоотичната обстановка, свързана с Инфлуенца по птиците, БАБХ инициира работна среща с представители на птицевъдния сектор

02.11.2018

Във връзка с епизоотичната обстановка със заболяването Инфлуенца по птиците, в началото на тази седмица, БАБХ изпрати покани към представителите на птицевъдния сектор за участие в работна група по темата. Тя ще се проведе на 5 ноември, понеделник, в сградата на Централно управление на БАБХ –  София.

В програмата на инициираната среща са включени въпроси с висок приоритет като епизоотичината ситуация в страната и ЕС по отношение на Инфлуенца по птиците, предприетите и планираните бъдещи мерки за превенция и контрол на заболяването в страната и др.

БАБХ напомня, че по-рано тази седмица със Заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (30.10.2018г.) (БАБХ) д-р Дамян Илиев се въведе програма за засилен надзор на птицевъдните обекти относно неблагоприятната епизоотична обстановка в страната, свързана със заболяването Инфлуенца по птиците. В нея са разписани мерките, които трябва стриктно да се прилагат и изпълняват, за да не се допуска разпространение на заболяването. Те включват биосигурност във фермите, по-висока честота на лабораторен контрол за доказване липса на инфекция с вируса и превенция в цялата страна, както и изискването птиците да бъдат транспортирани само след като са предварително лабораторно изследвани за наличие на вируса.

Във връзка с обявените нови две огнища на заболяването в областите Пловдив и Хасково, Агенцията припомня, че с цел превенция и намаляване на риска от разпространение на инфекцията около огнищата със заболяването Инфлуенца по птиците, се създават предпазни зони и зони на наблюдение, в които се забранява движението и търговията с птици и яйца за разплод с изключение на птици за незабавно клане, чието движение е под официален контрол.

Птицевъдната индустрия е запозната с епизоотичната ситуация в страната и наложените предпазни мерки. По този повод се организират регулярни срещи между БАБХ и представителите на птицевъдния сектор, каквато ще бъде и предстоящата на 5 ноември работна група.