Начало Пресцентър Новини БАБХ и Столична община установиха нарушения в стопанисвано от фондация "Четири лапи" ветеринарно лечебно заведение

БАБХ и Столична община установиха нарушения в стопанисвано от фондация "Четири лапи" ветеринарно лечебно заведение

02.11.2018

По повод сигналите постъпили в Столична община за дейността на фондация "Четири лапи" в общинската ветеринарна клиника в район "Банкя", заместник кметът г-жа Йоана Христова поиска ОДБХ София град да извърши проверка на дейността на ветеринарно лечебно заведение №2291030, собственост на Столична община, стопанисвано от фондация „Четири лапи“ с договор за учредено право на ползване №РД-565-39/21.12.2012г. В сигналите се посочва, че ветеринарното заведение не работи по предназначението си, а изпълнява функциите на приют за изоставени от собствениците си кучета и котки и това създава постоянно безпокойство на жителите около лечебното заведение.

При направената проверка на 01 ноември 2018 г. от ОДБХ София и Столична община се установи наличието на 13 кучета, от които 12 чипирани. След справка в интегрираната информационна система (ИИС) на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) стана ясно, че 4 от кучетата не са въведени в ИИС Вет ИС на БАБХ, а на 8 не са въведени паспортите. Следователно обектът  действа и като приют, без да му е издадено разрешение за това.

При проверка на лечебното заведение се установи наличие на ветеринарномедицински продукти (ВМП) без лиценз за употреба и без документи за закупуване. Същият е вписан като получен в дневника за ВМП.

Също така беше установено, че ветеринарен лекар е напуснал на 29.10.2018г., като управителят на юридическото лице не е подал заявление за прекратяване на практиката съгласно чл. 34 от ЗВД.

За гореописаните нарушения на юридическото лице ще бъдат съставени Актове за установяване на административно нарушение.