Начало Пресцентър Новини ЕК оцени одитната система на БАБХ като най-добра в ЕС

ЕК оцени одитната система на БАБХ като най-добра в ЕС

05.10.2018

Главна дирекция SANTE F6 на Европейската комисия проведе мисия в БАБХ от 1 до 5 октомври за оценка на националната одитна система на компетентните органи в България. На заключителната среща днес експертите от ЕК поздравиха изпълнителния директор на агенцията д-р Дамян Илиев, ръководството на БАБХ и експертите от отдел „Одит на официалния контрол“ при Главна дирекция „Верификация на официалния контрол“ за създадената и функционираща най-добра одитна система в Европейския съюз.

Високо бяха оценени опитът, професионализмът и компетентността на специалистите от отдел „Одит на официалния контрол“. Според експертите на Европейската комисия, въведената и перфектно работеща одитна система е гаранция за извършването на ефективен, последователен и безпристрастен официален контрол от БАБХ .