Начало Пресцентър Новини Благодарствено писмо

Благодарствено писмо

13.02.2018

                                                                                                                                     

                                                                                                           ДО

                                                                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА

                                                                                                           БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО

                                                                                                           БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

                                                                                                           Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ

                                                                                                           ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” № 15А

                                                                                                           П.К. 1606

 

                                                                                                           ОТ

                                                                                                           Г-ЖА ЕЛИСАВЕТА МИТЕВА

       БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

 

Относно: Изключително коректно и компетентно отношение на длъжностните лица работещи в Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Русе

 

Уважаеми г-н Илиев,

 

Аз съм бенефициент по мярка 214 „Агроекологични плащания” и мярка 11 „Биологично земеделие” от Програмата за развитие на селските райони на Република България (2007 – 2013 – 2014 – 2020). И в следствие на работата, която осъществявам, ми се наложи да вляза, във връзка със служители от Областна дирекция по безопасност на храните. Имах опасението, че ще се сблъскам с обичайната за нашите географски ширини трудна за преодоляване бюрократична система, непрофесионализъм, безразличие и лъжи.

Но бях приятно изненадана от организацията на работа и компетентността на длъжностните лица от ОДБХ – гр. Русе. Със своето професионално и етично поведение, голяма всеотдайност и желание за ползотворна и коректна работа от тяхна страна се реализира видимият стремеж в тази институция за бързото и компетентно разрешение на възникналите проблемни казуси на гражданите и недопускането им занапред.

По този начин директно се спомага и за осъществяване целите на Министерство на земеделието, храните и горите, а именно за коректно и повишено усвояване на средствата предоставени по линия на ПРСР.

Не на последно място бих искала да отбележа ведрата работна обстановка, като резултат от спокойната и конструктивна работна атмосфера, която се постига със спокойното и дружелюбно отношение на работещите в дирекцията към нас земеделските производители, за разрешаване на нашите проблеми.

Пожелавам на всички длъжностни лица работещи в Българската агенция по безопасност на храните, да са все така всеотдайни, много ведри и да се справят с лекота с трудностите, които стоят пред тях.

Като изразявам още веднъж своята благодарност, бих искала да поднеса своята благодарност към следните служители от ОДБХ – гр. Русе.

 

  • д-р Георги Дяков
  • г-жа Валентина Михайлова
  • г-н Петър Костадинов
  • г-н Фахредин Яшаров

 

 

С уважение:

                         / Елисавета Митева /

                                                                         06 – февруари - 2018


                                                                                                    ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИН