Начало Пресцентър Новини Позиция на БАБХ по повод транспортирането на лъвчетата от Разград

Позиция на БАБХ по повод транспортирането на лъвчетата от Разград

25.01.2018

 

 

На 24 януари след постъпило заявление в ОДБХ София – град от Фондация „Четири лапи“ за издаване на документи за придвижване на лъвовете от ОП „Зоологическа градина - София“ до STICHTING FELIDA, Холандия колегите от ОДБХ -София град са уведомили община Разград, който е собственик на животните.

В отговор с писмо No AO -05- 03 762 01/24.01.2018 Обшина Разград уведомява ОДБХ - София град, че:

1. Община Разград не е уведомена, че Лъвчетата Масуд и Терез се намират в ОП „Зоологическа градина - София“.

2. Община Разград не е уведомена, че Фондация „Четири лапи“ желае да придвижи лъвчетата до Холандия на 26.01.2018 г.

3. Докато няма влязло в сила решение на Общински съвет Разград относно съдбата на лъвчетата, Община Разград не може да изрази съгласие за тяхното заминаване в Холандия.

Община Разград е собственик на лъвовете и не е давала своето съгласие да напускат територията на Република България. Собствеността на лъвчетата не е прехвърлена на Фондацията и тя няма правно и фактическо основание да се разпорежда с тях.

 

25.01.2018 г.

София