Начало Пресцентър Новини Модул "Мляко" - обучение на регионалните администратори и официалните ветеринарни лекари от отделите "Здравеопазване на животните" към ОДБХ

Модул "Мляко" - обучение на регионалните администратори и официалните ветеринарни лекари от отделите "Здравеопазване на животните" към ОДБХ

24.01.2018 

От 22.01.2018 г. заработи в реална среда модул „Мляко“ в ИИС ВетИС на БАБХ, с който се осигурява електронно обработване на данните за взетите проби от сурово мляко по целия процес от вземането, транспортирането, приемането, изпитването и отразяване на резултатите за взетите проби, до изчисляването на ежемесечни средногеометрични стойности за всяко млекодобивно стопанство.

В тази връзка на 18 и 19.01.2018 г. в гр. Стара Загора се проведе обучение на регионалните администратори и на официалните ветеринарни лекари от отделите по „Здравеопазване на животните“ към ОДБХ. Обучението се проведе от експерти от дирекция ЗХОЖКФ и дирекция ИТИСКО при ЦУ на БАБХ по предварително изготвена програма. Обучението премина на два етапа – теоретична и практична част, като теоретичната част се проведе в сградата на ОДБХ Стара Загора, а практичната част в животновъден обект с рег. № 6000-0127, собственост на Тракийския университет. По време на теоретичната част от обучението бяха засегнати следните теми:

 • Работа с мобилното приложение за вземане на проби от сурово мляко, посредством мобилно устройство – таблет;
 • Подготовка преди вземане на проба, разглеждане на взети проби, отпечатване на Акт/Протокол за вземане на проба – екземпляр за фермера, разглеждане на проби мляко, здравен статус, оценка и справки от системата;
 • Регламент /ЕО/ № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г., относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход;
 • Общи и специфични хигиенни изисквания към фермите за добив на сурово краве мляко;
 • Задължения на бизнес операторите на храни по цялата верига на млечния сектор;
 • Коригиращи действия в говедовъдните ферми за мляко при несъответстващи резултати от оценката, свързана със самоконтрола;
 • ИИС ВетИС, модул „Мляко“, достъп и регистрация на потребителите, изследвани проби мляко – вписване на резултати, разглеждане на резултати, отпечатване на протокол, администриране на показатели и методи на изпитване. Ръководства и инструкции, свързани с модул „Мляко“.

По време на практичната част, проведена в ЖО № 6000-0127, собственост на Тракийския университет, обучаваните бяха разделени на групи. В ПСМ към фермата на всяка група се демонстрира вземане на проба от сурово мляко и въвеждане на данните за взетата проба, в следните стъпки:

 • Дезинфекция на приборите за вземане на проба – бъркалка и чашка за вземане на проба с последваш период от 2-3 мин. за експозиция на дезинфекционното средство;

 • Изплакване на приборите за вземане на проба с течаща вода за отмиване на дезинфектанта;
 • Подготовка на термометъра за измерване на температурата на млякото във ваната – дезинфекция на сондата на термометъра с памучен тампон, напоен в 95° спирт;

 • Разбъркване на млякото във ваната;

 • Измерване на температурата на млякото във ваната;
 • Вземане на проба с чашата за вземане на проба и поставяне в два контейнера (с консервант и без консервант) в количество от 50 мл. за всеки контейнер;

 • Идентифициране на пробата със самозалепващ се стикер, състоящ се от два идентични баркода (за двата флакона);

 • Въвеждане на данните за взетата проба посредством мобилното приложение за вземане на проби с таблет;

 • Поставяне на успешно въведената проба в хладилна чанта с охладители за транспортиране до съответната лаборатория.

 

Общо на двете дати преминаха обучение 34 ОВЛ и 28 регионални администратори. Обучените ОВЛ имат задача в пет дневен срок от получаване на таблетите за съответната ОДБХ, да извършат каскадни обучения на останалите ОВЛ в ОДБХ и да представят в дирекция ЗХОЖКФ при ЦУ на БАБХ протоколи и присъствени списъци от проведените обучения.

Дирекции ЗХОЖКФ и ИТИСКО