Начало Пресцентър Новини БАБХ извърши над 15 000 проверки по официален контрол за изминалия месец

БАБХ извърши над 15 000 проверки по официален контрол за изминалия месец

13.12.2017

Инспекторите на Българска агенция по безопасност на храните през месец ноември извършиха 15 376 проверки по планов официален контрол (на база оценка на риска) на обекти за производство, търговия на едро и дребно с храни и заведенията за обществено хранене в страната. Съставени са 173 акта за установяване на административно нарушение и са издадени 794 преписания. 
 
 В резултат на проверките са възбранени и насочени за унищожаване храни от обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене  са 24 697 кг. свинска плешка без идентификационна маркировка и изтекъл срок на годност, 527 килограма хрaни от животински произход (свинско и птиче месо, месни разфасовки, месни консерви, млечни, месни и птичи продукти), които са били с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение, без идентификационна маркировка или без етикет, 56, 20 кг. риба и рибни продукти заради изтекъл срок на годност, без етикети и неправилно съхранение, 10 кг. мазнина с неясен произход и без етикет. Унищожени са още 25 кг. храни от неживотински произход (сладкарски изделия, шоколадови яйца, пакетирани храни, тестени и захарни изделия), 30 кг. брашно, 62 бр. безалкохолни напитки без етикети на бълг.език и изтекъл срок на годност..
Спрени от реализация са и  8,5  кг. храни от животински произход (месни заготовки, руска салата, кашкавал, шунка, кайма ), 140 л. храни от животински и неживотински произход, 54 шоколадови десерти, безалкохолни напитки, маргарин и хлебни изделия, които не отговарят на  Наредба 9/2011 г. Инспекторите са възбранили и 50 кг. храни налични в обект с хранителен взрив, 10 кг. турски кори за баница - липса на етикети на български език, 59 кг. мюсли и 89 броя храни (принцеси, кюфтета, кренвирши,  близалки и спрей).
От предприятия и складове за търговия на едро са унищожени 50 312 кг. (50 тона) храни от животински и неживотински произход.
Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 15. Два на  територията на гр. Плевен,  3 на гр. Варна, 2 на гр. Враца, 2 на София – град и по 1 обект на територията на градовете Ямбол, Търговище, Шумен, Кюстендил, Смолян и Ловеч. Причините за издаване на Заповеди за спиране дейността на обектите са относно лошо хигиенно състояние и неизпълнение на връчени предписания, несъответствия свързани със сграден фонд и технологично оборудване, и за обект без регистрация по действащото законодателство.
През месец ноември 2017 г. дирекция „Контрол на храните“ при ЦУ на БАБХ обработи сигнали, запитвания и жалби и изготви следните документи:
Общ брой постъпили сигнали – 84, от които: 13 от КЗП; 32 от граждани и бизнесоператори;  36 от други служби и ведомства; 1  от МЗХГ и 2 онлайн. 
Общ брой запитвания и становища – 54, от които: 1 бр. от граждани и бизнесоператори; 5 от други служби и ведомства; 22 от МЗХГ, 14 от ОДБХ и 12 онлайн.
 
Само през изминалата седмица инспекторите към отделите Контрол на храните към Българската агенция по безопасност на храните извършиха близо 2454 проверки в обекти от търговската мрежа и заведения за обществено хранене на територията на цялата на страна. От тях 2383 по текущ  официален контрол и 71 по сигнали и жалби на граждани. Издадени са 78 Предписания и са съставени 24 Акта за установяване на административно нарушение, като 1 обект е с временно преустановена дейност.
 
 Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност 2 – (на територията на гр. Бургас – 1 за несъответствие по сграден фонд и оборудване и на територията на гр. Плевен – 1 бр. по желание на собственика).
 
В резултат на проверките са възбранени и насочени за унищожаване храни са 36,81 кг. месни продукти и заготовки, 52,40 кг. шунка, 68,8 кг. кисело мляко,  20,73 кг риба които са били с изтекъл срок на годност. Унищожени са общо 165,15 кг. храни от животински произход без етикет за произход и без придружаващи документи, 92 кг. храни от неживотински произход без придружаващи документи, 150 кг. трупно свинско месо без идентификационна маркировка 
 
Най-често констатираните несъответствия са свързани с пропуски в записите на Системите за управление на безопасността на храните, несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние на обектите. Констатирано е също неправилно съхранение на храни, както и такива с изтекъл срок на годност и пропуски в етикетирането. Установени са служители с лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност.
 
Във връзка с извършванe нa проверки в кухненски блокове на детски ясли, детски градини и детски млечни кухни през изминалата седмица са извършили 61 проверки, при които за установените несъответствия са издадени 3 предписания.