Начало Пресцентър Новини Ръководството на БАБХ се срещна с браншови организации от сектора на млечното говедовъдство

Ръководството на БАБХ се срещна с браншови организации от сектора на млечното говедовъдство

27.04.2017 

Ръководството на Българската агенция по безопасност на храните се срещна с браншови организации от сектора на млечното говедовъдство Рангел Матански, заместник-председател на Националния съюз на говедовъдите в България, Юлия Куюмджийска от Консултативни съвети по животновъдство, д-р Трифон Цветков, председател на Български ветеринарен съюз и д-р Петър Доjчев, председател на Областна колегия – Перник, Български ветеринарен съюз. На инициираната от БАБХ среща се представиха резултатите от първия и втория етап от изпълнението на Плана за действие на България за укрепване на схемата за тестване на качеството на суровото краве мляко. На представителите на животновъдите бяха разяснение в детайли какво означават резултатите и какви са съответните изисквания на законодателството. 
 
Припомняме, че БАБХ прилага плана за тестване на качеството на суровото краве от началото на 2016 година. При подписването на договора за присъединяване на България към ЕС българския бизнес в млечния сектор получи възможността да преработва все още неотговарящо на изискванията на ЕС сурово краве мляко, предназначено само за национален пазар в рамките на определен преходен период от време. Според действащата правна мярка на ЕС преходният период ще приключи на 31.12.2015 г. Благодарение на изготвения  план не беше спрян достъпа на българското мляко и млечни продукти до пазара.
 
На представителите на животновъдите беше разяснена Наредба № 2 от 23.02.2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол. Наредбата е в сила от 07.03.2017 г. 
 
БАБХ даде информация и за изпълнението на Държавната имунопрофилактична програма за 2017 година.
 
По време на дискусията бяха начертани стъпки за взаимодействие.