• БАБХ извърши над 3 хиляди проверки около Великден

    Във връзка с официалния празник Великден и планираните засилени проверки на обекти за производство и търговия с храни, пакетиращи центрове за яйца, складове за търговия на едро с храни, заведения за обществено хранене и търговски обекти за търговия на дребно, пазари и борси на традиционно предлагани храни (агнешко месо, козунаци, яйца, включително боядисани яйца, пресни зеленчуци и др.), както и на цехове за боя за яйца Българската агенция по безопасност на храните провери 3071 обекта. Издадени са 98 предписания и са съставени 22 акта за установяване на административни нарушения. Насочени за унищожаване са 256 килограма храни от животински произход, сред които месни разфасовки,  месни продукти без етикет, пушена риба и замразени пилета с изтекъл срок на годност, а също и 6 кг храни от неживотински произход /сухи пасти, орехи и нетрайни сладкарски изделия. Унищожени са и 270 яйца без маркировка и търговски документи.


 • Работна среща между ръководствата на БАБХ и Българския ветеринарен съюз

    В края на миналата седмица се проведе среща между изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Дамян Илиев, експерти от дирекция Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите и новоизбраното ръководство на Българския ветеринарен съюз (БВС). Срещата се проведе в Централно управление на БАБХ. Д-р Трифон Цветков представи позицията и ресора на всеки участник в срещата от страна на БВС. Представени бяха и представителите на ЗХОЖКФ. Обсъдиха се основните проблеми пред професията. Най-важният направен извод бе, че е необходимо да се работи основно по линия на комуникацията с цел по-лесно и по-бързо изясняване на позициите и гарантиране на атмосфера на прозрачност и предвидимост, тъй като основната цел е обща – издигане статута на професията сред обществото. Засегна се и нуждата от изразяване на позиция и от двете страни по проблеми, касаещи ветеринарната професия. Срещата завърши с договорката за лесна комуникация между БВС и БАБХ. Част от плана е регулярно да се организират срещи, на които да се обсъждат конкретни казуси от съвместната дейност, както и важни за обществеността проблеми.  


 • При проверки са открити 1 600 литра гръцко мляко с влошено качество

    При извършване на внезапни проверки на терен съвместни екипи от Българската агенция за безопасността на храните, Министерството на земеделието, храните и горите и Националната агенция по приходите констатираха наличие на 1 600 литра сурово краве мляко с произход от гръцки ферми, което се продава на българския пазар. Лабораторните анализи показаха, че съдържанието на общия брой микроорганизми в млякото е над пределно допустимите норми. В съответствие с изискванията на европейския регламент количествата са насочени за преработка в българско предприятие, където ще се произведат млечни продукти (сирене и кашкавал) с период на зреене най- малко 60 дни. Проверките на терен продължават.


 • БАБХ проведе среща с млекопреработвателите по въпроси, свързани с прилагането на модул „Мляко“

    На 30 март в Българската агенция за безопасността на храните се проведе среща между представители на млекопреработвателния бизнес и експерти на БАБХ във връзка с модул Мляко и Наредба № 2 За специфичните изисквания за производство на сурово краве мляко, предлагане на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол В дискусията участваха представители на млекопреработвателния бизнес, лаборатории, изследващи сурово мляко по самоконтрол, и БАБХ. От страна на агенцията бяха представени и трите дирекции, имащи отношение към работата на модул „Мляко“ (КХ, ЗХОЖКФ и ИТИСКО).  Срещата премина в конструктивен дух, като се разискваха въпроси, свързани с контрола на качеството на суровото краве мляко и работата на модул „Мляко“. Въпросите бяха свързани основно с твърденията от страна на бранша за невъзможност да извършат проверка на получените резултати и за някои трудности при въвеждане на данните в модул „Мляко“. Всички зададени въпроси бяха разгледани и разяснени подробно. Беше показано нагледно как може да бъдат търсени данни за извършените изпитвания на проби сурово мляко в модул „Мляко“. Разисквани бяха предложения и от двете страни, които да улеснят работата на бизнеса и да унифицират подхода при извършване на официалния контрол. Стана ясно, че първите средногеометрични стойности ще бъдат генерирани автономно от модул „Мляко“ към месец май. Разгледани бяха и конкретни случаи на проблеми, които са възникнали по време на работата с модул „Мляко“, както от страна на лабораториите, така и от страна на пробовземачите към млекопреработвателните предприятия. Разясненията, които направиха експертите от БАБХ, както и предложенията на бизнеса, бяха приети и отчетени като полезни и за двете страни. Направена беше уговорка  да бъде организирана още една такава среща след стартиране на автоматичното изчисляване на средногеометричните стойности за общ брой соматични клетки и микроорганизми. Това не изключва възможността за контакти през цялото време, защото е важно и за двете страни бързо, прозрачно и конструктивно да бъдат отстранявани всички възникнали проблеми и недоразумения, свързани с внедряване на модул „Мляко“ и гарантиране пред консуматорите на качеството на произвежданото в страната сурово краве мляко.  


 • Констатирано е ново огнище на птичи грип във ферма за патици в ямболското село Зимница

    На 4 април е потвърдено ново огнище на високопатогенна инфлуенца A по птиците тип H5N8 в животновъден обект за отглеждане на патици, намиращ се село Зимница, община Стралджа, област Ямбол. Незабавно са предприети всички мерки за ликвидиране на огнището съгласно Наредба № ДВ-103 от 21 август 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците и Плана за спешни мерки при констатиране на огнище на Инфлуенца А при птици. Във фермата се отглеждат 6 хиляди патета. Очаква се действията по унищожаването на всички птици в засегнатия животновъден обект да приключат на 5 април. Обособена е 3-километрова предпазна зона и 10-километрова наблюдавана зона около животновъдния обект, като са наложени забрана за търговията и придвижването на домашни, диви и други птици и яйца за разплод, организиране на панаири, пазари, изложби и други струпвания на домашни или други птици. Ще бъдат извършени клинични прегледи във птицевъдните обекти и проверка за въвеждане на мерките за биосигурност в птицевъдните обекти, намиращи се на  територията на обособените зони.