• Няма халогенирани разтворители в зехтина на българския пазар

  Във връзка с изнесена по-рано тази година информация от Българската национална асоциация „Активни потребители“ за маслиново масло, съдържащо остатъци от халогенирани разтворители, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) взе проби по официален контрол от продуктите на марките, посочени като опасни в медийното пространство. Пробите бяха изпратени в лаборатория в град Хамбург, Германия, която има съответната акредитация за извършване на необходимите анализи, тъй като на територията на България няма акредитирана лаборатория за изпитване на халогенирани разтворители в маслиново масло. Резултатите от анализа на пробите показват отсъстствие на халогенирани разтворители в маслиново масло „помаче“ с марка „Родон“ и маслиново масло „екстра върджин“ с марка „Офелия“.


 • ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

  Куркума с високо съдържание на олово   При взета проба за лабораторен анализ за целите на официалния контрол Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи високо съдържание на олово в продукт „Куркума“ с произход Индия. БАБХ е предприела необходимите действия за забрана и изтегляне на наличните количества от пазара. Продуктът е разпространен от фирма „Булгар лук“ ООД до следните получатели: „А И К 2000 ООД“, „БГ ПАРТНЕРС“, „БИОСЕТ ООД“, „БОТАНИКЪЛ ЕУ ООД“, „ВЕСЕЛИНА ТРЕЙД – ЕООД“, „ВИТАЛ ООД“, „ДЕМИ - EЛЕНА АНДРЕЕВА 61 ООД“, „ДЕНИТО ООД“, „ДИОПТРА ЕООД“, „ДРОГА БГ ЕООД“, „ЕЛЕЙА ЕООД“,„ИДЕАЛ ПРОДУКТ ООД“, „КИС 2000 ЕООД“, „ЛИБОР КОМЕРС ООД“, „НАЙС-ОРИНДЖ ЕООД“, „ПВН ИНГРИДИЕНТС ООД“, „ПРИМА ФУУД АД“, „ТАЛАР ФУУДС ЕООД“, „ХЕБЪР ЕАД“, „ХЪРС КОМЕРС ЕОО“. Фирма „Биосет“ ООД е опаковала продукта в потребителски опаковки от 10 г, 200 г, 500 г и 1000 г с партиден номер L 1048. В тази връзка БАБХ предупреждава потребителите, закупили такива продукти, да не ги консумират, и приканва, по възможност, да ги върнат на търговеца, от който са ги закупили.


 • БАБХ извърши 4362 извънредни проверки за Великден и Гергьовден

  Спрени са от реализация над 2100 кг храни от животински произход, като от тях  близо 540 кг е агнешкото трупно месо без здравна и идентификационна маркировка   За по-малко от месец, в периода от 15 април до 6 май, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши 4362 извънредни тематични проверки по повод празниците Великден и Гергьовден. Инспекторите от отделите „Контрол на храните“ при съответните областни дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) проверяваха обекти за производство и търговия с храни, пакетиращи центрове за яйца, складове за търговия на едро с храни, заведения за обществено хранене и търговски обекти за търговия на дребно с храни, пазари и тържища, находящи се на територията на съответната област. Спрени от реализация и насочени за унищожаване са над 2100 кг храни от животински произход – говеждо месо, агнешки субпродукти, пилешки бутчета, млечни продукти, в това число близо 540 кг агнешко трупно месо без здравна и идентификационна маркировка, 5 л. краве мляко, 510 бр. кокоши яйца. Изтеглени и насочени за унищожаване са и близо 37 кг храни от неживотински произход, включително козунаци, ядки и добавки в храните. В резултат на проверките са съставени 57 акта за установяване на административно нарушение и са издадени 60 предписания. В рамките на тематичните проверки в търговската мрежа и заведенията за обществено хранене инспекторите на БАБХ следяха за първи път тази година и за наличието на здравна маркировка на трупното месо в различни цветове за страната на произход – син за месото от дребни преживни животни (ДПЖ) с произход България и червен за месо с произход различен от български (заклано в българска кланица, но с чужд произход). Проверявано е още за правилно съхранение на храните, спазване на сроковете на съхранение, коректно етикетиране и маркиране на яйца, включително за недопускане на яйца от клас „B“ в търговската мрежа, както и за наличие на документи за произход и безопасност. Най-честите несъответствия са свързани с предлагане на храни с изтекъл срок на годност, без здравна и идентификационна маркировка, без документи за произход и некоректно етикетирани съгласно действащото законодателство. Констатирани са нарушения и за извършване на дейност в обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните, неспазване на Наредбата за специфичните изисквания за млечните продукти – продажба на имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко заедно с млечни продукти, несъответствия на изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци – предлагане на плодове и зеленчуци без необходимите обозначения. По време на проверките са установени пропуски във водените записи в дневниците за самоконтрол (по Системата за управление безопасността на храните), липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност, неспазване на изискванията за температура при съхранение, за сграден фонд и оборудване и за лоши хигиенни условия. Част от проверките бяха извършени съвместно с представители на Икономическа полиция към областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР), които се включиха в рамките на тяхната компетентност.


 • БАБХ и пчеларите обсъдиха актуалната обстановка в сектора на първото издание на форум „Пчелите и хората – заедно“

  Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и представители на пчеларския бранш обсъдиха актуалната обстановка в сектора по време на първия тематичен семинар „Пчелите и хората – заедно“, който се проведе в Търговище днес. Експерти от БАБХ в областите – „Здравеопазване на животните“, „Контрол на ВМП“, „Контрол на ПРЗ“ и „Контрол на фуражите“ се включиха във форума, иницииран от Организацията на производителите на пчелни продукти „Апис Мелифера България“ ООД и Сдружението на производителите и търговците на ветеринарно-медицински продукти (ВМП). По време на семинара бяха обсъдени настоящата обстановка и проблемите в пчеларството, с цел пчеларската общност да предложи рационални решения за справянето с тях, подобряването на условията за развитието на пчеларството и превръщането му в успешен бизнес модел. Експертите на БАБХ изнесоха лекция, свързана с прилагането на националното законодателство по отношение на опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяния. Бяха обсъдени ключови и наболели въпроси, свързани с употребата на продукти за растителна защита (ПРЗ) и влиянието им върху пчелите. В рамките на дискусиите бяха поставени теми като актуалните болести по пчелите и тяхната профилактика, ранното откриване и недопускане на нови причинители на заболявания по пчелите в България. Разгледани бяха и правилата за употреба и търговия с ВМП, предназначени за пчели и изискванията на законодателството в сектора на пчеларството по отношение на храненето на пчелите, фуражите и употребата на медикаментозни фуражи, както и възможни появи на нововъзникващи рискове, свързани с наличие на пиролизидин алкалоиди в меда и правилната употреба на меда като подхранка, а именно недопускане на наличие на хидроксиметилфурфорол. БАБХ работи усилено за създаване на конструктивен диалог по темата с бранша. Представителите на държавната администрацията и пчеларския сектор постигнаха съгласие по ключовите въпроси. Те се обединиха около необходимостта от стриктно спазване на законодателството и минимизирането на незаконните практики, свързани с нерегламентираното третиране на посевите с ПРЗ. Във форума участваха представители от различни пчеларски сдружения в България, както и индивидуални пчелари.


 • БАБХ и свиневъдната индустрия обсъдиха актуални въпроси, свързани с мерките за контрол на АЧС и хуманното отношение при отглеждането на свине

  Вчера, 15 май,  се проведе работна среща между представители на свиневъдния сектор в България и експерти от БАБХ, свързана с обсъждане на последните изменения на Решение на Европейската комисия (ЕК) 2014/709 относно мерките за контрол на Африканската чума по свинете (АЧС) и прилагането им на територията на страната ни. В рамките на работния формат бяха разгледани в детайли мерките, които са необходими за гарантиране на здравния статус на свине от обекти, намиращи се в зони с констатирани случаи на АЧС при диви прасета, както и такива, които са с висок риск, и се налагат с цел недопускане на евентуално разпространение на болестта и осигуряване на безопасни движения и търговия. От страна на БАБХ бяха разяснени измененията в европейското законодателство, които ще доведат до промяна на действащите заповеди за АЧС по отношение на лабораторните методи за изследване на свинете, както и в програмата за надзор на болестта, които пряко засягат свиневъдния сектор. На срещата беше представена и информация, отнасяща се за хуманното отношение към свинете. Бяха дискутирани актуални въпроси във връзка с минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждането на свине, прилагането на Наредба № 21 от 14.12.2005 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждането на свине и Директива 2008/120/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 г. относно определяне на минималните стандарти за защита на свинете. Също така беше обсъдена темата за спиране на рутинното купиране на опашки при свинете и мерките, които са предприети до момента. Представителите на свиневъдната индустрия бяха запознати с изискванията на Европейската комисия, свързани със спиране на рязането на опашки, които са предназначени за страните членки, за производителите и за ветеринарните лекари. Поставена беше и темата за бъдещата актуализация на Плана за действие на България за намаляване на необходимостта от купиране на опашки и извършване на оценка на системите за отглеждане на прасета в свиневъдните обекти.