• Започва ваксинацията срещу заболяването „Заразен нодуларен дерматит“

    Започва ваксинация на едрите преживни животни срещу заболяването „Заразен нодуларен дерматит“. Доставени са 150 000 дози, които ще бъдат използвани за имунизиране на всички възприемчиви животни в 20 километрова зона около огнищата на заболяването (кръгова ваксинация). Ваксинацията ще се извършва от частно практикуващи ветеринарни лекари.    Досега са констатирани 31 огнища на ЗНД на територията на общините Димитровград и Хасково в област Хасково, общините Стара Загора, Опан, Раднево и Чирпан в област Стара Загора, общините Хаджидимово, Гоце Делчев, Сатовча, Петрич и Сандански в област Благоевград, община Първомай, област Пловдив и община Кочериново, област Кюстендил.   Ваксината, която ще се използва срещу заразния нодуларен дерматит е „жива ваксина“ и според европейското законодателство не се допуска извършването на превантивна имунизация на животните. Ваксинация срещу ЗНП по ЕПЖ се прилага след констатиране на заболяването на територията на страната и разрешение от ЕК. Животните придобиват имунитет за 28 дни. Заразният нодуларен дерматит не е опасен за човека.    Прясното месо и месните заготовки от ваксинирани животни ще могат да се реализират само на територията на страната. Месните продукти, преминали обработка, които са произведени от месо, добито от ваксинирани животни ще могат да се реализират само в България, като трябва да са обозначени с идентификационна маркировка “диамант”. Месни продукти в консерви могат да се реализират в други държави членки и трети страни, като се придружават от сертификат по системата “TRACES”. Млякото може да се консумира и използва за производството на млечни продукти, след преработка (пастьоризация).  


 • БАБХ въвежда извънредни изисквания при транспорт, преработка и реализация на животни, месо, мляко и произведените от тях продукти заради болестта Заразен нодуларен дерматит

      Българска агенция по безопасност на храните въвежда извънредни правила при транспорт, преработката и реализацията на месо и мляко и произведените от тях продукти заради Заразния нодуларен дерматит. Мерките са в изпълнение на Решение на Европейската комисия относно някои защитни мерки срещу болестта заразен нодуларен дерматит в България.   Клането на едри преживни животни (ЕПЖ) от животновъдни обекти в Северна България, ще се извършва в месодобивни предприятия, на територията на същата или съседна област. Клането в Южна България се осъществява в месодобивни предприятия в същата област, а при липсата на такова предприятие в съседна, с изключение на областите с установени огнища на Заразен нодуларен дерматит. Клането на ЕПЖ от областите Благоевград, Кюстендил, Пловдив, Хасково и Стара Загора ще се осъществява в месодобивни предприятия на територията на съответната област, а върху месото на закланите животни ще се поставя специална здравна маркировка. Месните заготовки трябва да сa с идентификационна маркировка с форма “диамант”. Прясното месо и месните заготовки от ЕПЖ, произведени на територията на страната могат да се реализират свободно, с изключение на месото и месните продукти от областите с установени огнища на заразен нодуларен дерматит. Прясното месо, добито от ЕПЖ от областите Благоевград, Кюстендил, Пловдив, Хасково и Стара Загора и месните заготовки, произведени от такова месо могат да се реализират само на територията на страната.   Месните продукти, преминали обработка и са произведени от месо, добито от ЕПЖ, отглеждани и заклани на територията на областите с установени огнища на ЗНД могат да се реализират само на територията на страната с търговски документи и поставена идентификационна маркировка “диамант”. Месни продукти от тези области, които са запечатани в херметически съдове и консерви могат да се реализират в други страни, като се придружават от сертификат по системата “TRACES”.   Суровото мляко, добито в обект с констатирано огнище на заразен нодуларен дерматит се унищожава. Млякото от останалите ферми се преработва в млекопреработвателни предприятия на територията на страната. Транспортните средства, които превозват сурово мляко, което е събрано от областите в Северна България да не събират сурово мляко от областите в Южна България в рамките на един курс. Трябва да се извършва дезинфекцията на транспортните средства, които превозват сурово мляко, на изхода на всеки посетен животновъден обект или млекосъбирателен пункт.   Мляко, добито от ЕПЖ на територията на областите Благоевград, Кюстендил, Пловдив, Стара Загора и Хасково може да се консумира и използва за производството на млечни продукти след пастьоризация. Млечните продукти могат да се реализират и в други страни, като се придружават от сертификат по системата “TRACES”.   Собствениците на животновъдните обекти за едри и дребни преживни животни трябва да увеличат мерките за биосигурност, да извършват дезинфекция и дезинсекция. Трябва незабавно да информират ветеринарен лекар при съмнение за заболяване или смърт на животно. Да извършват дезинфекция на всички влизащи и излизащи от обекта превозни средства. Да осигуряват защитни облекла за посетителите на фермата, ако не може това да бъде избегнато.   Повече информация за заболяването Заразен нодуларен дерматит /LSD/ може да намерите ТУК


 • ОДБХ Търговище конфискува 304 живи агнета без документи за превоз

    Областна дирекция по безопасност на храните, град Търговище конфискува 304 живи агнета. Животните са транспортирани без документи. Агнетата са с ясен произход и здравен статус и са насочени за санитарно клане. Месото от закланите животни ще бъде изследвано и ако бъде потвърдено, че е годно за консумация от хора, то ще бъде дарено. Проверката е извършена съвместно в района на с. Голямо Църквище, община Омуртаг от служители на ОДБХ Търговище и представители на Районно управление на полицията (РУП), град Омуртаг. Инспекцията е в резултат на съвместните действия на МВР и БАБХ за предотвратяване на нелегално придвижване и търговия с животни.   С цел ограничаване и ликвидиране на заболяването Заразен нодуларен дерматит в областите Хасково, Стара Загора, Пловдив и Благоевград, Българска агенция по безопасност на храните забрани придвижването на едри преживни животни в Южна България и наложи рестриктивни мерки за придвижване в Северна България. В разрез с разпоредбите на контролния орган са констатирани още 3 опита за нерегламентирано превозване на животни в област Търговище и област Добрич. Конфискувани са още 6 крави и 3 магарета от служители на ОДБХ Търговище и 9 агнета от ОДБХ Добрич. Всички животни са без ясен здравен статус и са транспортирани без документи. Те ще бъдат унищожени в екарисаж.


 • На вниманието на пчелари и собствениците на пчелни кошери

    Утре ще се извършва инсектицидна обработка от въздуха на площите в община Димитровград   Утре, 23 април 2016 година ще се извърши инсектицидна обработка от въздуха с авиационна техника, за ограничаване и ликвидиране на заболяването „Заразен нодуларен дерматит“ по едрите преживни животни на територията на община Димитровград! За неделя 24 април 2016 година, ако атмосферните условия позволяват, е предвидена обработка и на зоните попадащи в 30 километрова зона около установените огнища в област Стара Загора.   Пръскането с летателна техника срещу насекоми, които пренасят Заразния нодуларен дерматит ще се извърши на територията на община Димитровград. Самолетите ще облетят поречията на реките, влажните места и биотопи, където се развиват популации на кръвосмучещи насекоми в цялата община. Самолетите ще пръскат с инсектицид, който ще намали популациите на насекоми, които разпространяват заболяването Заразен нодуларен дерматит. Това е част от ефективната борба срещу заболяването в страната. Важно е стопаните да опазят пчелните си семейства, като не ги допуснат в обработваните зони. 


 • БАБХ ще стартира кампания за ограничаване на изоставянето на кучета

    Българска агенция по безопасност на храните съвместно със Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) стартира кампания за ограничаване на изоставянето на кучета „Be his Hero“. Целта е завишаване на контрола на популацията на бездомните кучета и същевременно овладяването на болестта бяс. OIE с подкрепата на ветеринарномедицинските служби в 11 държави на Балканския полуостров, ще проведе едногодишна кампания, която е насочена както към широката общественост, така и към образователните институции, зоомагазините и частните ветеринарни лекари. Кампанията ще стартира на 30 април едновременно във всички страни на Балканите.   Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) е водещата международна организация с мандат за здравеопазване и хуманно отношение към животните по света. Нейни членове са 180 държави членки.   Ключовите послания в тази кампания целят намаляването на броя на изоставените кучета чрез насърчаване на отговорно отношение на стопаните, не само в интерес на самото животно, но също така и в интерес на широката общественост.   Бездомните кучета: един основен проблем на Балканите Както в няколко други региона по света, изоставените кучета на Балканите представляват истински бич с тежки последици както за самите животни, така и за обществото като цяло. За съжаление тези кучета замърсяват и околната среда и могат да се превърнат в опасност за хората, тъй като са носители на болести, които могат да се предават от животните на човека, като например бяс. Освен това те могат да проявят агресивност, както и да предизвикат пътни инциденти. Трябва да се обърне внимание на този проблем. Това е кауза, възприемана сериозно от експертите на OIE, респективно и от ветеринарномедицинските служби на Балканите.   Някои данни, които показват сериозността на ситуацията Скорошно проучване [1]показва, че броят на бездомните кучета се е увеличил със 70 % в страните на Балканския полуостров през последните 5 години. Изчислява се, че броят на скитащите на свобода кучета - с или без собственик - в този регион е над 1 милион. Последиците за здравето на хората от тази ситуация са значителни: има наличие на бяс в 80% от страните на Балканите и са диагностицирани над 1000 случая на хора с това заболяване през 2014 г. Повечето от тези случаи са свързани с ухапване от заразени от бяс кучета. Тъй като са наясно с важността на проблема, 78 % от страните на Балканите участват в програми за контрол на бездомните кучета, а половината от тях осъществяват и контрол на възпроизвеждането. Освен това идентифицирането и регистрирането на кучетата е задължително в повечето страни, участващи в тази кампания. В същото време обаче проблемите, свързани с бездомните кучета, остават ежедневие и е важно мобилизирането на всички заинтересовани страни. Затова информационната кампания, стартирана от OIE и Българската агенция по безопасност на храните се концентрира върху основния източник на бездомните кучета, а именно стопаните на кучетата.   Внимание! Бъдете отговорен стопанин, не изоставяйте кучето си на улицата! Тази кампания е насочена директно или индиректно, към всички участници в този проблем. Не само широката общественост, но също така и ветеринарните лекари и техните съсловни организации, мрежата от зоомагазини, медиите, НПО, регионалните, местните власти и образователните институции, които могат от своя страна да предадат посланието, използвайки своите информационни канали.   Собствениците на кучета - цел номер едно Кампанията напомня на собствениците, че да имаш куче е важна отговорност, която включва грижите за здравето и благосъстоянието на домашния любимец. Има седем златни правила: 1. Идентифицирайте и регистрирайте кучето си. 2. Ваксинирайте кучето си. 3. Избягвайте случайното замърсяване на околната среда. 4. Посещавайте редовно Вашия ветеринарен лекар. 5. Грижете се за здравето на кучето си. 6. Потърсете помощ за своя домашен любимец, когато това е необходимо. 7. В случай на проблеми, не изоставяйте кучето на улицата, а се консултирайте с Вашия ветеринарен лекар   Целта на тези препоръки е да информират собствениците за ветеринарномедицинските грижи, необходими на техния домашен любимец, но също така и да ги насърчат да спазват законовите норми по отношение на бездомните кучета.   Кампанията е насочена и към бъдещите собственици, като им напомня за задълженията, които има притежателят на кучето.   Сайтове в интернет и полезни връзки: •          OIE: www.oie.int •          Бездомни кучета: Платформа на OIE за хуманното отношение към животните за Европа: •          Хуманно отношение към животните: Портал на OIE за благосъстоянието на животните: http://www.oie.int/en/animal-welfare/animal-welfare-at-a-glance/ •          Бяс: Портал на OIE за бяс: http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/rabies-portal/ •          Facebook: Международна страница на OIE за кампанията •          Facebook: Национална страница на OIE •          Българска агенция по безопасност на храните: http://www.babh.government.bg •          Списание „Ветеринрана сбирка“: http://www.vetsbirka.com •          Секретариат на OIE за Платформата на OIE за хуманното отношение към животните за Европа: rsr.bruxelles@oie.int   [1] Проучване, проведено през февруари 2015 г. в 11 страни на Балканите (Платформа на OIE за хуманното отношение към животните за Европа).