• Областната епизоотична комисия в Хасково ще заседава днес по повод потвърдените две огнища на заболяването Инфлуенца по птиците в областта

  Днес, 19 октомври, от 14:00 ч. в Областна администрация Хасково се свиква Областната епизоотична комисия във връзка с констатираните вчера от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) две огнища на заболяването Инфлуенца по птиците (грип) в животновъдни обекти, предназначени за отглеждане на патици мюлари и пилета бройлери, намиращи се в с. Войводово, община Хасково, област Хасково. По време на заседанието ще бъдат обсъдени мерките, които се прилагат с цел контрол и ликвидиране на заболяването. Мерките за предотвратяване разпространението на заболяването са в сила от вчера и включват хуманно умъртвяване и унищожаване на всички птици, отглеждани в засегнатите обекти, което ще бъде последвано от почистване и дезинфекция. БАБХ напомня, че в определените 3-километрови предпазни зони и 10-километрови зони за наблюдение около констатираните огнища на заболяването е забранено движението на птици и продукти. В двете зони се забранява търговията и предвижването на домашни, диви и други птици и яйца за разплод, както и разселване на птици за подновяване на дивечовия запас. Засилен е надзорът и мерките за биосигурност в птицевъдните ферми, както и при водните басейни, където е силно концентрирана популацията на диви птици. На този етап няма засегнати хора и няма опасност за потребителите. Вирусът на инфлуенцата може да предизвика леко протичащо респираторно заболяване. Евентуалното заразяване може да случи, когато се вдиша контаминиран прах от фермите или при пряк контакт на хората със заразени птици.


 • БАБХ констатира Инфлуенца по птиците в два животновъдни обекта в с. Войводово, община Хасково, област Хасково

  Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира две огнища на заболяването Инфлуенца по птиците (грип) в животновъдни обекти, предназначени за отглеждане на патици мюлари и пилета бройлери, намиращи се в с. Войводово, община Хасково, област Хасково. Заболяването е потвърдено с протокол от лабораторно изследване. С цел контрол и ликвидиране на заболяването, БАБХ започна прилагане на всички мерки в съответствие с действащото законодателство. Предприето е хуманно умъртвяване и унищожаване на всички птици, отглеждани в засегнатите обекти, което ще бъде последвано от почистване и дезинфекция. Определени са 3-километровите предпазни зони и 10- километровите зони за наблюдение около констатираните огнища на заболяването. Забранено е движението на птици и продукти от тях в и от предпазната и наблюдаваната зона. В двете зони се забранява търговията и предвижването на домашни, диви и други птици и яйца за разплод, както и разселване на птици за подновяване на дивечовия запас. Извършват се ежедневни клинични прегледи на птиците, отглеждани в останалите селища в предпазната зона. Засилен е надзорът и мерките за биосигурност в птицевъдните ферми, както и при водните басейни, където е силно концентрирана популацията на диви птици. Извършва се епизоотично проучване за причините, довели до заболяването. БАБХ напомня, че фуражите следва да се съхраняват в закрити помещения, както и суровините за фуражи – така се избягва възможността диви пернати да заразят фуража, а оттам и питомните да бъдат заразени с вируса. На този етап няма засегнати хора и няма опасност за потребителите. Вирусът на инфлуенцата може да предизвика леко протичащо респираторно заболяване. Евентуалното заразяване може да случи, когато се вдиша контаминиран прах от фермите или при пряк контакт на хората със заразени птици.  


 • Експерти на БАБХ с участие в 40-та международна конференция бизнес среща с изложба – Птицевъдство 2018

  Днес, 17 октомври, заместник-изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Петя Петкова и експерти от Агенцията, участваха в 40-та международна конференция бизнес среща с изложба – Птицевъдство 2018. В рамките на форума те представиха темата за актуалната циркулация и развитието на заболяването Инфлуенца по птиците в България и Европа. По време на дискусията с представители на птицевъдния бизнес и експерти в областта, заместник-изпълнителният директор на БАБХ подчерта, че епидемиологичната ситуация през последните години и свободното движение на хора и стоки, сериозно увеличава риска от навлизане на заболявания от други европейски страни, като всяка криза уврежда виталността на българското производство и ограничава пазарите ни. „На този етап е важно да се работи в посока за прекъсване възможността за прехвърляне на заразата между дивата и питомната популация птици в страната, за което от значение са запазване биосигурността на фермите, повишаване на наздора, ликвидирането на огнищата, хуманното отношение към птиците и адекватното хранене“, заяви още д-р Петя Петкова. Д-р Александра Митева, началник-отдел „Хуманно отношение към животните“ в дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“ на БАБХ, представи развитието на епидемиологичната обстановка и разпространението на заболяването Инфлуенца по птиците в България. Тя постави специален фокус върху бъдещите мерки за превенция и овладяване на заболяването, които са предприети от началото на 2018 г. до днес, сред които засилен лабораторен контрол във всички ферми за птици и наблюдение и скрининг на популацията домашни птици, изпълнявани по изискванията на Европейската комисия. Тя разясни и какви са действията, които ще бъдат предприемани занапред с цел подобряване с епизоотична ситуация. В програмата на събитието е включена и темата за циркулацията на Инфлуенца А вируси по птици от щамовете H5N6 и H5N8 в Европа, и какво можем да очакваме за сезона 2018/2019 г., по която говори проф. Георги Георгиев от „Център за оценка на риска по хранителна верига“ към БАБХ. В изданието на международната конференция тази година са включени теми, свързани с най-важните проблеми на българското птицевъдство и птицепреработвателна промишленост, като актуалната циркулация на Инфлуенца А вируси по птици от щамовете H5N6 и H5N8. Във форума участват представители на птицевъдния бизнес, специалисти и научни работници по птицевъдство, експерти от институции. Събитието се организира от Съюза на птицевъдите в България и с подкрепата на Министерството на земеделието, храните и горите, Българската агенция по безопасност на храните и Българска стопанска камара.


 • БАБХ организира семинар на тема „Планове за спешни действия, биосигурност и контрол срещу Африканска чума по свинете”

  Във връзка с епизоотичната обстановка в страната относно заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) и обществената значимост на този въпрос, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) организира семинар на тема „Планове за спешни действия, биосигурност и контрол срещу Африканска чума по свинете”, който ще се проведе на 16 октомври, вторник, от 10.00 ч. в София. По темата „Положението с Африканската чума по свинете в България” ще говорят експерти от БАБХ. Специален гост-лектор на семинара ще бъде д-р. Стен Мортенсен, началник на отдел здравеопазване на животните към Служба по здравеопазване на животните и безопасност на храните в Дания. Той ще изнесе лекции за разпространението на Африканската чума по свинете в Европа, за стратегиите и мерките за контрол по отношение на АЧС на ниво ЕС, както и как се споделят отговорностите в случай на АЧС в Дания. Във форума ще се включат още представители на Асоциацията на свиневъдите, Асоциацията на индустриалното свиневъдство, свиневъди и развъдчици от свиневъдния сектор в България. Целта на семинара е да се повиши информираността на представителите на свиневъдния сектор в страната и обществеността по отношение на болестта Африканска чума по свинете, епизоотичната обстановка в България и Европа, мерките за преодоляването и недопускането ѝ, биосигурността в свиневъдните обекти, стратегиите за превенция и справяне със заболяването, осъществяването на контрол и практиките в подобни случаи в други страни членки на ЕС. Уважаеми колеги, Откриването на семинара „Планове за спешни действия, биосигурност и контрол срещу Африканска чума по свинете” ще започне в 10.00 ч. на 16 октомври в хотел Рамада, зала Европа 1 в гр. София. В рамките на откриващата церемония ще се проведе брифинг за журналисти. Представителите на медиите ще бъдат допускани в залата от 09.40 ч. след представяне на журналистическа карта. Заповядайте!


 • БАБХ ще участва в срещите по повод инициативата на ЕК „Едно здраве” за антимикробна резистентност в България

  Заместник-изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Петя Петкова и екип от експерти ще участват в срещите, организирани в рамките на съвместното посещение в България на делегати на Европейския център за превенция и контрол на болестите (ECDC) и дирекция „Одити и анализи в областта на здравето и храните“ на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия (ЕК), което се провежда по линия на инициативата „Едно здраве” за антимикробната резистентност (AMR). Съвместното посещение стартира днес, 15 октомври, с откриваща церемония в Министерството на здравеопазването. То ще се осъществи в периода от 15 до 19 октомври 2018 г., а участници в срещите от българската страна са представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието, храните и горите и Българската агенция по безопасност на храните. За България съвместното посещение предоставя изключителна възможност да бъдат определени, с помощта на ЕЦПКП и Комисията, националните експерти и областите, които могат да разширят усилията на страната ни за справяне с проблема АМР във връзка с инициативата „Едно здраве”. По време на посещението си представителите на европейските институции ще направят одит на работата и постигнатото по националния план на България. Приетият през 2017 г. от ЕК план за действие „Едно здраве“ срещу АМР се осъществява посредством съвместни посещения на място в страните членки на ЕС от Комисията и Европейския център за превенция и контрол на болестите. Целта на посещенията в държавите е оказване на съдействие и подкрепа за разработването и прилагането на националните планове за действие срещу антимикробната резистентност. В писмо до българските институции, отговарящи за здравето на хората, здравето на животните и околната среда, Витенис Андриукайтис – еврокомисар по здравеопазване и безопасност на храните изразява своята благодарност към Българското председателство на Съвета на ЕС за успешното приключване на преговорите по регламентите за ветеринарномедицинските продукти и медикаментозните фуражи. Той подчертава още, че те бележат ново развитие в борбата срещу АМР, като се ограничава превантивната употреба на антибиотици при животните, дава се възможност някои антибиотици да бъдат резервирани само за употреба при хора. По повод съвместното посещение в България и в контекста на мерките за борба с АМР комисар, Витенис Андриукайтис акцентира и върху необходимостта от координиране между държавите, както и в самите тях – между отговорните структури, тъй като само с общи усилия може да се постигне съществена промяна в ЕС и в глобален мащаб.