• Експертна комисия на ЕК: Няма съмнения за това, че в България има чума по дребните преживни животни, предприетите от БАБХ мерки са в съответствие със законодателството на ЕС

  Чума по дребните преживни животни има в България, няма съмнение за това, а мерките, които БАБХ е предприела са в съответствие със законодателството на ЕС – това заключи експертната мисия на Европейската комисия, която посети България тази седмица. Яснота и прозрачност при работа, компетентност, своевременни и адекватни мерки за ливкидиране и ограничаване на разпространението на болестта – това е оценката за работата на БАБХ до този момент.   Чумата по дребните преживни животни е опасно, бързо разпостраняващо се заболяване, а бързината на изпълнение на мерки за евтаназия на животните в огнищата и регулиране на движението на хора, животни и продукти от тях е от съществено значение. Всяко забавяне и/или действия, които противопоставят изпълнението им е предпоставка за разпространение и поява на нови огнища.   БАБХ работи в тясно сътрудничество и пълна прозрачност с всички ресорни институции на страната и Европейската Комисия. България е на фронтовата линия на ЕС и по отношение на опазване здравето на животните в страната и ЕС е ключов играч. Всички държави членки на ЕС са насочили поглед в действията на страната ни и разчитат на мерките и изпълнението им с оглед за опазване здравето на животните и ограничаване инфекцията.  


 • При акция на полицията в Мездра са хванати и унищожени 15 свине, транспортирани без документи

    На 18 юли 2018г. служители на РУ на МВР Мездра са подали сигнал до Областна дирекция по безопасност на храните-Враца за задържан в района на Черепишкия манастир лекотоварен бус, превозващ 15 бр. свине без необходимите ветеринарномедицински документи. Пет от животните са били без индивидуална маркировка. Пристигналите на място официални ветеринарни лекари са установили, че задържаният автомобил е без лиценз за превоз на животни, във връзка с което на собственика на автомобила е съставен Акт за установяване на административно нарушение. Задържаните животни са транспортирани до сграда, собственост на БАБХ, придружавани от служители на РУ на МВР Мездра и Враца. Поради липсата на документи, удостоверяващи здравния статус на свинете, на основание чл. 139а, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност е издадено Разпореждане за умъртвяването им по хуманен начин и насочване за обезвреждане. Поради извършеното нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗВД, на собственика на животните е съставен Акт за установяване на административно нарушение. Животните са умъртвени по хуманен начин и труповете са предадени за обезвреждане. Помещението на БАБХ, където са съхранявани труповете, е преминала почистване и щателна дезинфекция.  


 • Във връзка с твърдения за свалена от сайта на БАБХ информация

  Във връзка  с твърдения за свалена от сайта на БАБХ информация: На сайта на Агенцията са качени обобщените резултати  от  пробите, изследвани във лаборатория "СИРАД" (CIRAD). Изпратено е запитване до  френската лаборатория за разрешение за публикуване на информацията.     Резултатите могат да бъдат видяни на следните линкове (на б ългарски и на английски):   http://www.babh.government.bg/userfiles/files/ZHOJKF/outbreaks_2018/1___Pages%20from%20bulg-bulg-bulg-Rapport-molecular.pdf   http://www.babh.government.bg/userfiles/files/ZHOJKF/outbreaks_2018/1__Pages%20from%20bulg-bulg-bulg-EU%20Reference%20laboratory%20for%20Peste%20des%20Petits%20Ruminants.pdf   http://www.babh.government.bg/userfiles/files/ZHOJKF/outbreaks_2018/1__Pages%20from%20Rapport_23062018_Yambol_Voden.pdf   http://www.babh.government.bg/userfiles/files/ZHOJKF/outbreaks_2018/1___Pages%20from%20PPR%20Assay%20Report-65180705-%2009072018.pdf  


 • Второ огнище на чума по дребните преживни животни е потвърдено днес (28 юни 2018 г).

    БАБХ обяви второ огнище на чума по дребните преживни животни днес, 28 юни 2018 г, в с.Кости, общ. Царево, обл. Бургас. Предприетите са мерки за контрол и ограничаване разпространението заболяването, съгласно Заповед No РД 11-1184/28.06.2018г. на изпълнителния директор на БАБХ и Решение на Европейската Комисия No 2018/911. Принудително ще  бъдат убити по хуманен начин и обезвредени 393 отглежданите дребни преживни животни в селото (овце и кози). Собствениците на убитите животни ще бъдат обезщетени съгласно условията на националното законодателство. В общините Царево, Малко Търново, Приморско и Средец от обл. Бургас е наложена забрана за придвижване на дребни преживни животни, с изключение за незабавно клане, както и на продукти, получени от тях, които не са преминали термична обработка. Ситуацията със заболяването се проследява и контролира стриктно от експертите на БАБХ. Продължават да се извършват клинични прегледи на всички животновъдни обекти с дребни преживни животни в определените като рискови населени места от обл. Бургас и Ямбол, с оглед ранно откриване на болестта и ограничаване разпространението й.  


 • Локализирано е вторично огнище на чума по ДПЖ край Болярово

    Сас заповед на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев от 18 юлие обявено вторично огнище на чума по дребните преживни животни в стадо край град Болярово. Според Наредба 22 от 2005 година на директора на Областната дирекция по безопасност на храните в Ямбол е разпоредено да се локализира заразата, като се приложат законните за целта мерки. Определени са 3-километрова предпазна и 10-километрова наблюдавана зони, обхващащи селата Вълчи извор, Ружица, Малко Шарково, Воден, Шарково, Мамарчево, Ситово, Лалково, Славейково, Златиница, Дъбово, Попово, Стефан Караджово и Голямо крушево.