• През 2017 г. БАБХ съвместно с бизнеса извърши 169 проверки на млечни продукти в търговската мрежа

    Вече втора година по инициатива на дирекция “Контрол на храните” към Българската агенция по безопасността на храните (БАБХ) комисия от представители на агенцията, Асоциацията на млекопреработвателите, Националната асоциация на млекопреработвателите и Комисията за защита на потребителите правят внезапни проверки в търговската мрежа, като на произволен принцип взимат проби от сирене, масло, кисело, прясно мляко и други млечни продукти, които изследват. Целта е да се установи дали се спазват изискванията на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти и дали в тях не са вложени немлечни мазнини. По предварително споразумение всяка седмица на ротационен принцип представител на една от организациите определя различни търговски обекти, откъдето всеки член на комисията взима по два вида млечни продукти от различни производители за лабораторно изпитване.  През 2017 г. са взети общо 169 проби от следните храни: 98 бр. от сирене; 46 бр. от кашкавал; 17 бр. от масло и 8 бр. от кисело мляко. При лабораторното изпитване на пробите е установено, че в 5 от тях е имало наличие на немлечни мазнини (в 3 проби сирене и в 2 проби кашкавал), което е 2.96 % установени несъответствия. За констатираните несъответствия са уведомени ОДБХ на територията, на които са произведени храните и са предприети мерки за изтегляне от пазара на тези храни и преетикетирането им като имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко. На нарушителите са съставени и връчени актове за установяване на административно нарушение. Проверките продължават и през 2018 година, като на продуктите се прави и физико-химичен анализ за съдържание на мазнини, вода и др. показатели.


 • Дамян Илиев: Тясното сътрудничество между ловци и ветеринарни лекари в ЕС е гаранция за доброто здравеопазване на животните

    Нарастващата опасност от риск за нови заболявания сред дивите и домашни животни засилва необходимостта от тясно взаимодействие между ветеринарно-медицинските служби и организациите на ловците в Европа и по света. Именно затова днес в София беше открита Работна среща TAIEX , организирана със съдействието на ГД САНТЕ на ЕК, Българското председателство и Българската агенция за безопасността на храните. Форумът беше открит от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, от Витянис Андриукайтис, еврокомисар по здравеопазването и безопасността на храните и от изпълнителния директор на БАБХ Дамян Илиев. „Европейският съюз има свои приоритети и здравеопазването на животните и хората е един от най-важните от тях. През последните 10 години сме свидетели на появата на нови болести по дивите животни, предизвикани отчасти и от климатичните промени, които нанасят огромни щети върху селскостопанските животни, а оттам и върху хората“, посочи при откриването на форума еврокомисарят по здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андриукайтис. В тази връзка той подкрепи позицията, изразена от изпълнителния директор на БАБХ Дамян Илиев, за необходимост от тясно сътрудничество между ветеринари лекари и ловци в борбата със заболяванията, пренасяни от животни. „Африканската чума по свинете е изключително сериозен проблем. В тази връзка Европейската комисия разработва хармонизирана програма, която да се прилага от всички държави-членки, за да се даде международен отпор“, посочи още еврокомисарят. Новият европейски Регламент за здравеопазването на животните, приет през 2016 г., въвежда важни мерки за контрол и предотвратяване на бъдещи опасни зарази. Известно е, че учени от Европейския съюз работят активно и върху ваксина срещу африканската чума по свинете, която засегна редица държави от ЕС като Естония, Литва, Латвия, Полша и отчасти – Чехия и Румъния. „Икономическите щети, които държавите-членки  на ЕС търпят от разпространението на болестите, пренасяни от дивите животни, са огромни, затова е важно да се работи по международната стратегия за опазване на здравето на дивеча“, посочи и министърът на земеделието Румен Порожанов. Разпространението на африканска чума по свинете е поредният огромен проблем, с който контролните органи трябва да се справят. В това отношение Българската агенция за безопасността на храните извършват засилен надзор върху дивеча. До този момент са изследвани 7 хиляди глигани, съобщи изпълнителният директор на агенцията Дамян Илиев. Международната среща се провежда в рамките на два дни – 8 и 9 март. В нея участват представители от ветеринарните служби и ловни организации на всички държави членки на ЕС, както и от съседни трети страни – Беларус, Босна и Херцеговина, Бивша югославска република Македония, Косово, Грузия, Молдова, Черна гора, Сърбия, Турция, Украйна и Руската Федерация, Европейската комисия, Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), Световната организация за здравеопазване на животните (OIE),  Международния съвет за опазване на дивеча и дивата природа (CIC), Европейската федерация на асоциациите за лов и опазване на дивеча (FACE) и Канадския център по здравеопазване на дивеча. Сред обсъжданите теми са още инфекциозността при предаването на заразните болести по дивите животни, надзорът и поддържането на база данни за популациите на дивите животни и др. Специални лекции бяха посветени на контрола срещу разпространението на шапа, инфлуенцата по птиците, бруцелозата по дивите животни и др. Изнесен бе и доклад за новия интегриран съвместен подход за борба с болестите, засягащи домашните и дивите животни като например туберкулозата.  Представено беше ръководство на GF-TADs за биологичната безопасност на лова и унищожаването на трупове от диви свине.    


 • Ролята на дивеча в контекста на управлението на здравето на животните

    На 8 и 9 март в София ще се проведе TAIEX Международна среща за ролята на дивеча в контекста на управлението на здравето на животните, организирана от Българското председателство със съдействието на ГД САНТЕ на ЕК. Форумът се провежда в рамките на един от основните приоритети на Българското председателство в ЕС, а именно работата по създаване на обща международна стратегия, международно и междуинституционално  сътрудничество за подобряване на здравеопазването и стопанисването на дивеча, ловните практики, опазване здравето на хората и животните, стабилна икономика и търговия с живи животни и продукти от животински произход. Събитието ще бъде открито от г-н Витянис Андриукайтис, еврокомисар за здравеопазването и безопасността на храните, и г-н Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите на България. На форума ще присъстват и представители от ветеринарните служби и ловни организации на всички държави членки на ЕС, както и от съседни трети страни – Беларус, Босна и Херцеговина, Бивша югославска република Македония, Косово, Грузия, Молдова, Черна гора, Сърбия, Турция, Украйна и Русия, Европейската комисия, Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), Световната организация за здравеопазване на животните (OIE),  Международния съвет за опазване на дивеча и дивата природа (CIC), Европейската федерация на асоциациите за лов и опазване на дивеча (FACE) и Канадския център по здравеопазване на дивеча. Форумът ще бъде открит на 8 март от 9 часа в хотел „Маринела“, зала „София“. На вниманието на журналистите - моля, носете документи за самоличност и журналистически карти! От 9 до 9,40 министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и европейският комисар по здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андриукайтис ще открият форума, след което журналистите ще преминат в зала „Витоша“, където двамата ще дадат кратка пресконференция. Поради ограниченото време молим въпросите да бъдат свързани само с темата на форума.  


 • БАБХ откри огнище на птичи грип в птицеферма в Генерал Тошево

    При изпълнението на програмата за надзора на болестта Инфлуенца по птиците  е констатирана  високопатогенна инфлуенца тип H5N8 в птицеферма за кокошки-носачки в Генерал Тошево, област Добрич. Незабавно са предприети всички мерки за ликвидиране на огнището съгласно Европейското законодателство. Започнати са действия по унищожаване на птиците в засегнатия животновъден обект, като поетапно ще бъдат убити и обезвредени 140 хиляди носачки. Обособена е трикилометрова предпазна зона и 10 км наблюдавана зона около животновъдния обект, като са наложени забрана за търговията и придвижването на домашни, диви и други птици и яйца за разплод, организиране на панаири, пазари, изложби и други струпвания на домашни или други птици. Засилени са клиничните прегледи на птиците, отглеждани в останалите селища на територията на област Добрич.  


 • Доказан е птичи грип в две от птиците, унищожени при разкриването на нелегално транспортиране на животни

    След унищожаването на 119 птици, открити в транспорт, превозващ нелегално животни и птици, Областната дирекция по безопасността на храните - София град предостави за изследване от Националната референтна лаборатория по инфлуенца и Нюкясълска болест по птиците проби от евтаназираните екземпляри. Първоначалните изследвания са доказали наличие на птичи грип в две от птиците – лебед и патица. Окончателните резултати за щама на заболяването ще бъдат оповестени до дни. По Закона за ветеринарномедицинската дейност Зоопарк София е поставен под карантина. В тази връзка изпълнителният директор на Българската агенция по безопасността на храните  разпореди следното: На основание чл. 126, ал. 1 и чл. 117, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и във връзка с получен положителен за М ген на Инфлуенца по птиците“ лабораторен резултат от Национална Референтна Лаборатория за “Инфлуенца “А“ и Нюкясълска болест по птиците” към НДНИВМИ с протокол от изпитване с изх. № ДДД 02-646/27.02.2018 г. от проби взети от конфискувани животни с протокол за разпореждане № 1/20.02.2018 г. и изх № 475/20.02.2018 г. на РИОСВ Монтана и настанени в животновъден обект с рег. № 1407-044, Зоологическа градина- София, намиращ се в гр. София, общ. София., област София-град, Н А Р Е Ж Д А М : I.          Директорът на ОДБХ–гр. София-град да организира изпълнението на следните мерки с оглед ликвидиране и ограничаване на разпространението на болестта Инфлуенца по птиците: 1.         Налагане на възбрана за придвижване на птици от и към Зоологическа градина- София. 2.         Налагане на възбрана за придвижване на яйца, фуражи за птици, отпадъци, тор от птици, оборудване, използвано в обекта и имащо досег с птици от Зоологическа градина- София. 3.         Затваряне и отглеждане на закрито по стада на видовете птици, за които това е възможно, с цел предотвратяване на контакта с диви птици. 4.         Засилване на мерките за биосигурност и съхранение на всички фуражи за изхранване на птици на закрито. 5.         Организиране на клинични прегледи на птиците, намиращи се в Зоологическа градина- София. 6.         Организиране на вземане на фекални проби от всички волиери и помещения, в които се отглеждат птици в обекта. 7.         Налагане на забрана за достъп на външни лица до Зоологическа градина- София, до приключване мерките по т. 1 – 6. II.         За изпълнението на дейностите по т. I, т. 1-6 да се представя ежеседмичен доклад до дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите“ към ЦУ на БАБХ на ел. поща : ahwfc@bfsa.bg.