• Две нови огнища на бруцелоза са констатирани в населени места в областите Благоевград и Плевен

    При изпълнението на Държавната програма са констатирани две нови огнища на заболяването бруцелоза - в благоевградското село Кочан и в град Кнежа, Област Плевен. В село Кочан 22 дребни преживни животни са дали положителен резултат за болестта. В град Кнежа, Област Плевен 6 говеда са реагирали положително за заразата.             Наложена е забрана за придвижване на животните от и към населените места. Всички животни с положителни проби ще бъдат умъртвени по хуманен начин и ще бъдат унищожени в екарисаж. Обследването на епизоотичната обстановка продължава.   Бруцелозата е зооноза (предава се от животни на хора). Хората могат да се заразят чрез контакт с болно животно и при консумация на сурово мляко или не добре термично обработено месо. Най-честата симптоматиката при заболелите животни е повишена температура, аборти, подути стави и други. Заразата става с директен контакт между здрави и болни животни. Замърсени с причинителя фуражи, оборудване, водопои, превозни средства и постеля също могат да бъдат източник на заразата.   Апелираме фермерите при съмнения за болни животни или при възникнали допълнителни въпроси да се обръщат към ветеринарния лекар, обслужващ обекта или да потърсят официалния ветеринарен лекар, за съответната община.


 • Само животни с изяснен здравен статус ще могат да се даряват на социални заведения

    Само животни с изяснен здравен статус ще могат да се даряват за храна в социални заведения. Това е част от промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/, които целят повече гаранции за безопасността по цялата хранителна верига.    Предложените текстове за промени в ЗВД и по-специално член 139б, предвиждат животните с неизяснен здравен статус да се умъртвяват на място и да се насочват за унищожаване в екарисаж. Целта е да се предотврати разпространението на болести, както сред животните, така и при хората.    Когато липсват на отклонения в здравния статус на животните, те могат да бъдат предавани на структури като хранителната банка, за да бъдат предоставяни на социални домове. Това ще се случва единствено при наличие на официална идентификация и при извършени мероприятия, предвидени в програмите за надзор на заболяванията. Месото, което се предоставя на социални заведения ще бъде доказано безопасно за хората.  


 • БАБХ започва третото планирано изследване за бруцелоза по животните в град Рила

    От днес Българска агенция по безопасност на храните започва третото планирано серологично изследване за бруцелоза по животните в района на град Рила. От обявяването на огнището до момента са извършени две изследвания. Пробите се взимат през интервал от минимум 42 дена, колкото е инкубационния период на болестта. Изследванията продължават докато всички резултати са отрицателни за заболяването и огнището бъде окончателно ликвидирано.   Резултатите от второто серологично изследване за бруцелоза в Област Кюстендил показват, че няма няма разрастване на болестта. Всички собственици на животни оказват пълно съдействие на ветеринарните лекари към Областна дирекция по безопасност на храните, град Кюстендил при извършване на прегледи и взимане на проби от животните им. Не се допуска придвижването на животни с неясен здравен статус.   До момента са изследвани над 6000 проби. При първите изследвания заболелите животни са били общо 205 в 5 населени места. При второто изследване животните с положителни проби за бруцелоза са 16 в 3 населени места. Всички животни с положителни проби са умъртвени по хуманен начин.


 • ОДБХ Търговище унищожи заразена с антракс крава

    Областна дирекция по безопасност на храните, град Търговище унищожи болна от антракс крава в землището на търговищкото село Острец. Фермер е приклал болната си крава на полето, поради внезапно влошаване на здравословното и състояние. След това е уведомил официалния ветеринарен лекар към ОДБХ, Търговище, който е взел проби за наличие на антраксни спори. Първоначалните лабораторни резултати потвърждават заболяването. Трупът на животното вече е унищожен на екарисаж, а мястото, където е заклана кравата ще бъде дезинфекцирано. Няма данни месото да е консумирано.   Всички възприемчиви животни в селото ще бъдат ваксинирани срещу заболяването антракс, това са над 100 едри и над 150 дребни преживни животни. Село Острец ще бъде обявено за огнище на болестта. До този момент животните не са подлежали на ваксинация, защото в района не е констатирано огнище на антракс в последните 34 години. По информация на РЗИ – Търговище, към момента няма данни за заболели хора. Предстои свикване на Областна епизоотична комисия за обявяване на мерки за неразпространение на болестта.


 • За 3 седмици БАБХ конфискува 27 нерегламентирано превозвани животни

  Областна дирекция по безопасност на храните, София област конфискува 12 нерегламентирано превозвани прасета, които са насочени за санитарно клане в регламентирана кланица. Животните са превозвани с микробус и са били без ветеринарномедицинско свидетелство и без идентификация. Проверката е извършена от инспектори към ОДБХ, София област съвместно със служители на Районно управление на полицията (РУП) град Пирдоп. На нарушителя е съставен Акт за установяване на административно нарушение. От месото са взети проби за лабораторен анализ, ако бъде потвърдено, че е годно за консумация от хора, то ще бъде дарено на социални заведения.   През последните седмици инспектори към БАБХ конфискуваха нерегламентирано превозвани  10 телета при проверка на Граничния контролно - пропускателен пункт - Кулата и теле, крава и 3 бика при проверка в град Костенец. На нарушителите са съставени Актове.   Инспектори към Областна дирекция по безопасност на храните, град Благоевград съвместно със служители на ГКПП - Кулата установиха нерегламентирано превозване на 10 живи телета с лекотоварен автомобил, при опит да бъдат транспортирани в Гърция. Животните са превозвани без сертификат за търговия в рамките на ЕС и без данни за извършени ветеринарномедицински мероприятия. От телетата са взети проби, които доказват, че месото е безопасно за консумация от хора и е дарено на социални заведения.   При проверка край град Костенец е конфискувано теле, крава и 3 бика. Животните са били без ветеринарномедицинско свидетелство за транспортиране, без паспорти и превозвани от нелицензиран превозвач в транспортно средство без сертификат. Лабораторните резултати показват, че месото е годно за консумация и е дарено на социални заведения.   Инспекциите са в резултат на съвместните действия на Българска агенция по безопасност на храните и органите на Министерство на вътрешните работи за спазване действащото законодателство в областта на ветеринарната медицина. Целта е недопускането на нерегламентирано придвижване на живи животни и предотвратяване на разпространяването на заразни болести в страната.