• БАБХ предприе мерки за ограничаване на заболяването бруцелоза по животните

    Българската агенция по безопасност на храните предприе мерки за ограничаване заболяването бруцелоза по животните. След лабораторни изпитвания на взети проби от 15 кози отглеждани в 3 животновъдни обекта в гр. Рила, община Рила, област Кюстендил са получени  положителни зa бруцелоза резултати. Животните ще бъдат умъртвени по хуманен начин и насочени за обезвреждане в екарисаж. Ще бъде извършена дезинфекция на дворовете, помещенията, инвентара, амуницията и торищата в животновъдните обекти с болни животни. БАБХ ще извърши серологично изследване на всички животни, отглеждани в гр. Рила. Забранява се придвижването и клането на животни в и от града. Прави се епизоотично проучване за установяване на източника на инфекцията. Извършва се инвентаризация на всички животни на територията на Областна дирекция по безопасност на храните Кюстендил и проследяване на придвижването на животните от началото на годината досега.   Наличното мляко и млечни продукти собствено производство от болните животни ще се унищожи с цел предпазване от заболяване на стопаните. Млякото, добивано от животните от град Рила, които не са показали положителна реакция към теста за бруцелоза може да бъде използвано за лична консумация след сваряване и за производство на сирене в домашни условия с период на зреене най-малко 60 дни. Млякото предназначено за преработка в млекопреработвателни предприятия, да бъде използвано при спазване изискванията на европейскoто законодателство за определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход.    Жителите на гр. Рила и населените места в граничните общини ще бъдат запознати с клиничните прояви на болестта и начините за предпазване от заразяване с бруцелоза на животните и хората. Заболяването е зооноза (предава се от животни на хора). Хората могат да се заразят чрез контакт с болно животно и при консумация на сурово мляко или не добре термично обработено месо. Най-честата симптоматиката при заболелите животни е повишена температура, аборти, подути стави и други. Заразата става с директен контакт между здрави и болни животни. Замърсени с причинителя фуражи, оборудване, водопои, превозни средства и постеля също могат да бъдат източник на заразата. Апелираме фермерите при съмнения за болни животни или при възникнали допълнителни въпроси да се обръщат към ветеринарния лекар, обслужващ обекта или да потърсят официалния ветеринарен лекар, за съответната община.


 • ОДБХ Бургас спря незаконен обект за ОДБХ Бургас спря незаконен обект за производство на ледпроизводство на лед

      Областна дирекция по безопасност на храните, град Бургас спря незаконен обект за производство на лед край град Ахелой. Това стана след съвместна проверка от Областна дирекция по безопасност на храните, град Бургас, Икономическа полиция и Национална агенция по приходите. Обектът е без регистрация по смисъла на Закона на храните и не отговаря на никакви хигиенните условия. Ледогенераторът се е намирал в стара и изоставена стопанска постройка. Там са открити работещият ледогенератор и 150 броя хладилни чанти за транспортиране на продукцията. ОДБХ Бургас състави акт за административно нарушение на физическото лице, произвеждащо леда. На нарушителя му е наложена санкция в размер на 1500 лева.


 • 10 търговски обекта ще останат затворени заради положителни проби за антракс

    Резултатите от лабораторните изследвания на пробите взети от контактите повърхности в кухните на 27-те търговски обекта в град Варна и региона показват наличие на антраксни спори в 10 от обектите. В останалите 17 пробите са отрицателни и дейността на търговските обекти е възобновена.   Припомняме, че Българската агенция по безопасност на храните превантивно затвори всички 27 обекта, за да бъде гарантирано здравето и безопасността на гражданите. От тях бяха иззети и насочени за екарисаж всички месни продукти произведени от транжорната в кв. Аспарухово, град Варна. В 10-те обекта с положителни проби отново ще бъде извършена дезинфекция, след което повторно ще бъдат взети проби.


 • БАБХ състави Актове за неправилно етикетиране на продукт, който имитира яйце

    След проверка за правилното етикетиране на продукт имитиращ яйце, Българска агенция по безопасност на храните състави два Акта за констатирани несъответствия при представянето на продуктът имитиращ яйце, като яйце.     Въпросният продукт се разпространява във верига супермаркети и заведенията за бързо хранене, където се доставя като готов за консумация продукт „Руло от яйца на слайс, дълбокозамразено“. Продуктът е съставен от яйца от кокошка 96%, модифицирано (не генно) картофено нишесте и сол и се дистрибутира и етикетира правилно. Рулото от яйца се влагат при приготвянето на сандвичи и за декорация на зелена салата, приготвяни и предлагани в търговските обекти. При предлагането на салатата, тя се опакова в индивидуална опаковка, която се етикетира на мястото на предлагане с наименованието „Зелена салата с яйце“, което е в нарушение на действащото законодателство.     За констатираното несъответствие на търговските обекти са съставени два Акта за административно нарушение на стойност по 1000 лв. Продуктът е спрян от продажба и не се предлага на потребителите.  


 • Ваксинирани са 584 животни в село Млада гвардия

    Ваксинирани са 584 животни срещу заболяването антракс в село Млада гвардия, община Ветрино, област Варна. 239 говеда, 224 овце, 106 кози и 15 еднокопитни животни.  Използвана е жива ваксина и животните ще придобият имунитет след една седмица. През този период остава забраната животните да не бъдат извеждани на паша. Забранено е клането на животните в следващите 15 дни. С помощта на Гражданска защита е извършена повторна дезинфекция на двата животновъдни обекти, в които са констатирани умрелите животни. Досега в селото не е имало регистрирано огнище на антракс и затова не е извършвана ваксинация. При наличие на антракс животните се ваксинират в продължение на 30 години. В село Млада гвардия  няма нови заболели и умрели животни.