Българска Агенция по Безопасност на Храните

Българска Агенция
по Безопасност на Храните

Сигурност всеки ден


1. КОНТАКТНИ ТОЧКИ И ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО "СИН ЕЗИК"

2. ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБРАБОТКА НА ПОМЕЩЕНИЯ, ЖИВОТНИ И БИОТОПИ НА ПРЕНОСИТЕЛЯ НА БОЛЕСТТА СИН ЕЗИК

„Сигурност всеки ден" е в основата на дейността на Българската агенция по безопасност на храните. През последните 6-7 месеца агенцията работи на по-високи обороти....

- Казват, че човек е това, с което се храни, можем ли да бъдем спокой­ни за безопасността на храните, които се предлагат в страната?

- „Сигурност всеки ден" е не само посланието на Българската аген­ция по безопасност на храните (БАБХ), то е в основата на нашата дейност.

Подай сигнал онлайн
Проекти
Проекти по ОПАК
Земеделски производители
Добри практики и ръководства

Система за бързо съобщаване RASFF