• Започва ваксинацията срещу болестта „Син език”

  На 04.03. 2015 г. в  ЦУ на Българската агенция по безопастност на храните ще се проведе пресконференция по повод старта на ваксинацията срещу болестта „Син език” по преживните животни. На срещата с медии ще бъде демонстрирана ваксината. Изпълнителният директор на БАБХ проф. Пламен Моллов ще представи подробности около кампанията за превенция срещу болестта.   Пресцентър БАБХ


 • Наредба №8 за фитосанитарен контрол - подписана

  На 27.02.2015 г. от страна на Министерството на земеделието и храните беше одобрена Наредба №8 за фитосанитарен контрол, с което България спазва ангажиментите си да въведе изискванията на Европейската директива за ограничаване разпространието на царевичния западен коренов червей (Diabrotica virgifera). Наредба №8 за фитосанитарен контрол влизва в сила в деня на обнародването и в Държавен вестник.   Пресцентър БАБХ


 • Незабавни проверки в две от детските градини в Пловдив

  Във връзка с постъпили сигнали от РЗИ Пловдив, касаещи 3 случая на салмонела у деца на 5 години, посещавали две от целодневните детски градини в града от ОДБХ Пловдив са предприети следните действия: Извършена е незабавна проверка на ЦДГ, където подробно са обследвани евентуалните причини довели до възникналото заболяване. Персонала в ЦДГ е свалидни здравни книжки, чисто работно облекло, текущата хигиена е добра. Представят се доказателства за дезинфекция и стерилизация на кухненската и трапезна посуда, използвана в обекта. Храните се приемат със съответните документи за произход и госност. Извършена е проверка и на  ресторант с кетъринг,откъдето се доставя храната на двете целодневни детски градини в Пловдив. По време на  проверката е установено, че хигиената в обекта е добра.  Персонала е с чисто работно облекло и редовно заверени здравни книжки, в които е отбелязано, че са отрицателни за салмонелоносителство. Подробно е разгледано менюто за периода 09-13.02.2015 и е извършена проследимост на всички продукти вложени в приготвените храни. Не са установени несъотвествия по прием, съхранение и обработка на храните. Взети са смивове  от контактните повърхности на инвентар-тенджера, черпак, опаковки за еднократна и могократна употреба, кутер машина. Взети са проби от наличните количества готова храна. Съгласно протоколи от изпитване на смивовете и готовите храни, не е установено наличие на салмонела в изследваните проби. Нa фирма-доставчик на храната в проверените детски заведения е изготвено и връчено предписание, заетият в кухнята персонал да премине повторно изследване за салмонелоносителство, да се извърши обучение на персонала във връзка с изискванията за лична хигиена. Резултатите от изследванията ще бъдат упоменати веднага щом са налични.   Пресцентър БАБХ


 • Строг контрол - обозначават ли се алергените в менюто

  В интервю за Сутрешния блок на bTV изпълнителният директор на БАБХ проф. Пламен Моллов заяви, че са предприети всички необходими действия ваксинацията срещу  болестта „Син език” по преживни животни да започне през март.  Вижте цялото интервю и другите важни теми, разисквани в него.