• Засилени проверки на БАБХ в търговската мрежа преди и по време на предстоящите празници

    Във връзка с наближаващия християнски празник Великден Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) организира засилени проверки на обекти за производство и търговия с храни. Инспекциите започнаха на 21 март и ще продължат до 10 април. Освен пакетиращи центрове за яйца и хранителни складове за търговия на едро на проверки подлежат също заведения за обществено хранене, обекти за търговия на дребно, пазари и борси за традиционно предлагани храни (агнешко месо, козунаци, яйца, включително боядисани яйца, пресни зеленчуци и др.), както и на боя за яйца. През почивните дни ще бъдат осигурени и дежурни екипи, които ще осъществяват официалния контрол в цялата страна.


 • През зимния сезон БАБХ извърши 804 извънредни проверки в курортите

    В периода от 20 ноември 2017 г. до 16 март 2018 година инспекторите от отделите “Контрол на храните” при съответните областни дирекции по безопасността на храните (ОДБХ), в обхвата на които се намират зимните туристически курорти, извършиха 804 проверки. Всички те са насрочени извън плановия официален контрол, който БАБХ извършва през годината. Според заповедта на изпълнителния директор на БАБХ инспекциите са проведени в обекти за търговия на дребно с храни, в подвижни, временни и сезонни обекти, обекти с дейност кетъринг, заведения за обществено  хранене, туристически обекти, предлагащи услугата  „ ол инклузив“ и др. обекти на територията на ОДБХ – Благоевград, София град, София област и Смолян. Проверките обхващат 599 заведения за обществено хранене, 201 обекти за търговия на дребно – 201 бр. и 4 производствени обекти за кетъринг услуги. Констатирани са следните несъответствия:      -  Несъответствия по сградов фонд и оборудването;      -  Обект без регистрация по чл. 12 от Закона за храните;      -  Предлагане на храни с изтекъл срок на годност;      -  Неспазване на условията и сроковете на съхранение;      -  Предлагане на храни без етикети и придружителни документи за произход. За констатираните несъответствия са предприети следните  действия: Издадени са 63 предписания за отстраняване на нарушенията. Съставени актове за административно нарушение – 37. Възбранени и унищожени храни: -           159,55 кг месни заготовки с изтекъл срок на годност; -           86,110 кг храни от неживотински произход с изтекъл срок на годност; -           4,900 кг замразени пилешки бутчета без маркировка и документ за произход.  


 • През 2017 г. БАБХ съвместно с бизнеса извърши 169 проверки на млечни продукти в търговската мрежа

    Вече втора година по инициатива на дирекция “Контрол на храните” към Българската агенция по безопасността на храните (БАБХ) комисия от представители на агенцията, Асоциацията на млекопреработвателите, Националната асоциация на млекопреработвателите и Комисията за защита на потребителите правят внезапни проверки в търговската мрежа, като на произволен принцип взимат проби от сирене, масло, кисело, прясно мляко и други млечни продукти, които изследват. Целта е да се установи дали се спазват изискванията на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти и дали в тях не са вложени немлечни мазнини. По предварително споразумение всяка седмица на ротационен принцип представител на една от организациите определя различни търговски обекти, откъдето всеки член на комисията взима по два вида млечни продукти от различни производители за лабораторно изпитване.  През 2017 г. са взети общо 169 проби от следните храни: 98 бр. от сирене; 46 бр. от кашкавал; 17 бр. от масло и 8 бр. от кисело мляко. При лабораторното изпитване на пробите е установено, че в 5 от тях е имало наличие на немлечни мазнини (в 3 проби сирене и в 2 проби кашкавал), което е 2.96 % установени несъответствия. За констатираните несъответствия са уведомени ОДБХ на територията, на които са произведени храните и са предприети мерки за изтегляне от пазара на тези храни и преетикетирането им като имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко. На нарушителите са съставени и връчени актове за установяване на административно нарушение. Проверките продължават и през 2018 година, като на продуктите се прави и физико-химичен анализ за съдържание на мазнини, вода и др. показатели.


 • Ролята на дивеча в контекста на управлението на здравето на животните

    На 8 и 9 март в София ще се проведе TAIEX Международна среща за ролята на дивеча в контекста на управлението на здравето на животните, организирана от Българското председателство със съдействието на ГД САНТЕ на ЕК. Форумът се провежда в рамките на един от основните приоритети на Българското председателство в ЕС, а именно работата по създаване на обща международна стратегия, международно и междуинституционално  сътрудничество за подобряване на здравеопазването и стопанисването на дивеча, ловните практики, опазване здравето на хората и животните, стабилна икономика и търговия с живи животни и продукти от животински произход. Събитието ще бъде открито от г-н Витянис Андриукайтис, еврокомисар за здравеопазването и безопасността на храните, и г-н Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите на България. На форума ще присъстват и представители от ветеринарните служби и ловни организации на всички държави членки на ЕС, както и от съседни трети страни – Беларус, Босна и Херцеговина, Бивша югославска република Македония, Косово, Грузия, Молдова, Черна гора, Сърбия, Турция, Украйна и Русия, Европейската комисия, Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), Световната организация за здравеопазване на животните (OIE),  Международния съвет за опазване на дивеча и дивата природа (CIC), Европейската федерация на асоциациите за лов и опазване на дивеча (FACE) и Канадския център по здравеопазване на дивеча. Форумът ще бъде открит на 8 март от 9 часа в хотел „Маринела“, зала „София“. На вниманието на журналистите - моля, носете документи за самоличност и журналистически карти! От 9 до 9,40 министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и европейският комисар по здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андриукайтис ще открият форума, след което журналистите ще преминат в зала „Витоша“, където двамата ще дадат кратка пресконференция. Поради ограниченото време молим въпросите да бъдат свързани само с темата на форума.  


 • БАБХ откри огнище на птичи грип в птицеферма в Генерал Тошево

    При изпълнението на програмата за надзора на болестта Инфлуенца по птиците  е констатирана  високопатогенна инфлуенца тип H5N8 в птицеферма за кокошки-носачки в Генерал Тошево, област Добрич. Незабавно са предприети всички мерки за ликвидиране на огнището съгласно Европейското законодателство. Започнати са действия по унищожаване на птиците в засегнатия животновъден обект, като поетапно ще бъдат убити и обезвредени 140 хиляди носачки. Обособена е трикилометрова предпазна зона и 10 км наблюдавана зона около животновъдния обект, като са наложени забрана за търговията и придвижването на домашни, диви и други птици и яйца за разплод, организиране на панаири, пазари, изложби и други струпвания на домашни или други птици. Засилени са клиничните прегледи на птиците, отглеждани в останалите селища на територията на област Добрич.