• Представители на БАБХ ще се включат в 40-та международна конференция бизнес среща с изложба – Птицевъдство 2018

  Експерти от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще участват в 40-та международна конференция бизнес среща с изложба – Птицевъдство 2018, която ще се проведе от 16 до 18 октомври 2018 г. в град Пловдив. В изданието на международната конференция тази година са включени теми, свързани с най-важните проблеми на българското птицевъдство и птицепреработвателна промишленост, като актуалната циркулация на Инфлуенца А вируси по птици от щамовете H5N6 и H5N8 в Европа, и какво се очаква за сезона 2018-2019 г. Във форума ще участват представители на птицевъдния бизнес, специалисти и научни работници по птицевъдство, експерти от институции. Събитието се организира от Съюза на птицевъдите в България и с подкрепата на Министерството на земеделието, храните и горите, Българската агенция по безопасност на храните и Българска стопанска камара.


 • БАБХ не е получавала данни от общините за увеличена популация на безстопанствените котки

  Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не е получавала данни за извършено преброяване на наличните популации на безстопанствените котки в страната, което е в пряката компетентност на общините. Поради липсата на данни от тяхна страна БАБХ не може да направи конкретни изводи за динамиката в популацията им или за увеличаването ѝ, въпреки получените в Агенцията сигнали за нейното нарастване. Съгласно разпоредбите на Закона за защита на животните (ЗЗЖ) всяка община приема своя програма за овладяване на популацията на безстопанствени животни. В нея трябва да са разписани дългосрочни и устойчиви стратегии за ефективно постигане на националните цели както следва: ·         Подобряване здравето и благосъстоянието на населението като се минимализира риска от разпространението на заразни болести и инфекции, възникване на зоонози; ·         Намаляване броя на безстопанствените животни; ·         Предотвратяване и преустановяване на незаконната търговия с безстопанствените кучета; ·         Предотвратяване и преустановяване на нерегламентираният им транспорт в и извън границите на страната ни; ·         Завишаване на контрола върху отглеждането на домашните животни (контрол върху отглеждането на домашни любимци, респективно размножаването им, безотговорното отношение към поколението им, и най-вече изоставянето им от страна на техните собственици); ·         Стимулиране на активността на гражданите и тяхното адекватно съдействие за решаване проблемите, към които тези програми са насочени. Според изискванията, посочени в чл. 40, ал. 3 от ЗЗЖ: „Общинските съвети приемат програма за изпълнение на националната програма и план за действие на съответната община, които отговарят на изискванията на наредбата по ал. 2‘‘. В тази връзка преброяването на безстопанствените кучета и котки е в пряката компетентност на общините. Наличието на безстопанствени животни на дадена територия е в пряка зависимост от установените взаимоотношения в обществото. Освен да наблюдават и докладват за наличието на бездомни животни, гражданите следва да възпитават нетърпимост към практиките за изоставяне на животните. Целта е спазването на правилата и подобряването на условията за хуманно отношение към животните в страната.  Според експертите на БАБХ проблемът може да бъде овладян чрез съвместните усилия и работа в тясно сътрудничество на цялото общество със съответните компетентни органи.    


 • БАБХ организира семинар на тема „Планове за спешни действия, биосигурност и контрол срещу Африканска чума по свинете”

  Във връзка с епизоотичната обстановка в страната относно заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) и обществената значимост на този въпрос, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) организира семинар на тема „Планове за спешни действия, биосигурност и контрол срещу Африканска чума по свинете”, който ще се проведе на 16 октомври, вторник, от 10.00 ч. в София. По темата „Положението с Африканската чума по свинете в България” ще говорят експерти от БАБХ. Специален гост-лектор на семинара ще бъде д-р. Стен Мортенсен, началник на отдел здравеопазване на животните към Служба по здравеопазване на животните и безопасност на храните в Дания. Той ще изнесе лекции за разпространението на Африканската чума по свинете в Европа, за стратегиите и мерките за контрол по отношение на АЧС на ниво ЕС, както и как се споделят отговорностите в случай на АЧС в Дания. Във форума ще се включат още представители на Асоциацията на свиневъдите, Асоциацията на индустриалното свиневъдство, свиневъди и развъдчици от свиневъдния сектор в България. Целта на семинара е да се повиши информираността на представителите на свиневъдния сектор в страната и обществеността по отношение на болестта Африканска чума по свинете, епизоотичната обстановка в България и Европа, мерките за преодоляването и недопускането ѝ, биосигурността в свиневъдните обекти, стратегиите за превенция и справяне със заболяването, осъществяването на контрол и практиките в подобни случаи в други страни членки на ЕС. Уважаеми колеги, Откриването на семинара „Планове за спешни действия, биосигурност и контрол срещу Африканска чума по свинете” ще започне в 10.00 ч. на 16 октомври в хотел Рамада, зала Европа 1 в гр. София. В рамките на откриващата церемония ще се проведе брифинг за журналисти. Представителите на медиите ще бъдат допускани в залата от 09.40 ч. след представяне на журналистическа карта. Заповядайте!


 • БАБХ ще участва в срещите по повод инициативата на ЕК „Едно здраве” за антимикробна резистентност в България

  Заместник-изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Петя Петкова и екип от експерти ще участват в срещите, организирани в рамките на съвместното посещение в България на делегати на Европейския център за превенция и контрол на болестите (ECDC) и дирекция „Одити и анализи в областта на здравето и храните“ на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия (ЕК), което се провежда по линия на инициативата „Едно здраве” за антимикробната резистентност (AMR). Съвместното посещение стартира днес, 15 октомври, с откриваща церемония в Министерството на здравеопазването. То ще се осъществи в периода от 15 до 19 октомври 2018 г., а участници в срещите от българската страна са представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието, храните и горите и Българската агенция по безопасност на храните. За България съвместното посещение предоставя изключителна възможност да бъдат определени, с помощта на ЕЦПКП и Комисията, националните експерти и областите, които могат да разширят усилията на страната ни за справяне с проблема АМР във връзка с инициативата „Едно здраве”. По време на посещението си представителите на европейските институции ще направят одит на работата и постигнатото по националния план на България. Приетият през 2017 г. от ЕК план за действие „Едно здраве“ срещу АМР се осъществява посредством съвместни посещения на място в страните членки на ЕС от Комисията и Европейския център за превенция и контрол на болестите. Целта на посещенията в държавите е оказване на съдействие и подкрепа за разработването и прилагането на националните планове за действие срещу антимикробната резистентност. В писмо до българските институции, отговарящи за здравето на хората, здравето на животните и околната среда, Витенис Андриукайтис – еврокомисар по здравеопазване и безопасност на храните изразява своята благодарност към Българското председателство на Съвета на ЕС за успешното приключване на преговорите по регламентите за ветеринарномедицинските продукти и медикаментозните фуражи. Той подчертава още, че те бележат ново развитие в борбата срещу АМР, като се ограничава превантивната употреба на антибиотици при животните, дава се възможност някои антибиотици да бъдат резервирани само за употреба при хора. По повод съвместното посещение в България и в контекста на мерките за борба с АМР комисар, Витенис Андриукайтис акцентира и върху необходимостта от координиране между държавите, както и в самите тях – между отговорните структури, тъй като само с общи усилия може да се постигне съществена промяна в ЕС и в глобален мащаб.


 • Извършени проверки на дирекция „Контрол на храните“ на БАБХ през септември 2018 г.

  През месец септември 2018 г. инспекторите от отдели „Контрол на храните” към областните дирекции по безопасност на храните извършиха официален контрол на обекти за производство, за търговия на едро и дребно с храни, и на заведенията за обществено хранене на територията на страната. Обобщените данни за извършените проверки и предприетите мерки показват: Общ брой извършени проверки в цялата страна – 10 284 бр.; Издадени предписания – 1 081 бр.; Съставени актове за установяване на административни нарушения – 78 бр.; Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 2 бр.; Изтеглени и насочени за унищожаване 1 353 кг. храни, 5530 бр. яйца и 6 л. сурово мляко; Най-често констатираните несъответствия при извършените проверки на територията на Република България са: 1. Пропуски във водените записи, свързани със Системите за управление безопасността на храните, липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност. 2. Несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите. 3. Предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, некоректно етикетирани храни, съгласно действащото законодателство, без здравна и идентификационна маркировка. 4. Извършване на дейност, нерегламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните и обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните. За периода изготвените становища и предложения са: Към институции и ведомства – 41 бр. Към фирми и граждани – 21 бр. Обработени сигнали и жалби: Към институции и ведомства – 9 бр.; Към фирми и граждани – 29 бр. Публикуваните материали на сайта на БАБХ са 9 бр.