• ПРЕДПРАЗНИЧНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

    БАБХ проведе традиционната за това време на годината пресконференция. Поводът са предстоящите проверки, които Агенцията предприема от днес до първите дни на следващата година. Целта на проверките е да се осигурят спокойствието и сигурността на потребителя по празниците.  Първи ще бъдат проверени тържищата, пазарите и заведенията за обществено хранене с цел установяване качеството на рибата, към която ще има засилен потребителски интерес и консумация по Никулден. Следват установяване сигурността и условията за хигиена и съхранение на хранителните продукти и обработката им в заведенията за обществено хранене, непосредствено  преди студентския празник и разбира се, готовността за безопасно и спокойно посрещане на коледните и новогодишни празници. През следващата година проверките ще продължат предвид множеството християнски празници в които също се наблюдава завишено потребление на стоки и услуги под наблядението и контрола на БАБХ.                 За изминалата година до момента са извършени 188 884 проверки /с почти 30% по малко от изминалата година/в резултат обаче са възбранени и конфискувани над 167 523 килограма храни /два пъти повече в сравнение с 2013 година/. Цифрите недвусмислено сочат завишената ефективност на Агенцията. Затворените обекти са  с над 20 % повече от предходната година. Впечатляващите резултати и налагането на новия модел на работа на БАБХ получи признание и след проведения одит от ЕК, приключил през изминалата седмица. Като друг важен приоритет, който ще остане водещ и през предстоящата година, професор Моллов открои все по пълното ангажиране на потребителя , който се превръща в равноправен партньор на агенцията. Новият сайт с портал, даващ възможност на гражданите да информират за нередности в търговската мрежа и заведенията за обществено хранене дават възможност за праяко проследяване на звената за проверка по подадените сигнали. Предстои създаване на единен регистър на заведенията за обществено хранене, което ще улесни допълнително активния потребител при употребата на сайта и портала в частта му класацията на добрите и лошите практики в търговската мрежа и заведенията за обществено хранене. “ Най-голямото признание за ръководството на БАБХ е коректността, своевременността и професионализма с който медиите отразяват нашата работа“, подчерта проф. Моллов в заключение и призова да запазим бдителността и критичната си нагласа въпреки празничната еуфория типична за това време на годината.   Пресцентър БАБХ


  • БАБХ и ИАРА проверяват обектите за продажба на риба в цялата страна

    Засилени, съвместни проверки от представители на Българска агенция по безопасност на храните и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури се извършват в цялата страна. С наближаващият празник “Никулден” и засиленото предлагане на риба на пазара, контролните органи – Агенцията по безопасност на храните и Агенцията по рибарство и аквакултури засилиха проверките в обектите, където се предлага риба и рибни продукти. Целта на проверките е ограничаване и недопускане продажбата на риба на нерегламентирани места , както и на риба с неустановен произход, с цел предпазване здравето на потребителите. Заедно с експерти на Министерството на земеделието и храните, Агенцията по храните и Агенцията по рибарство и аквакултури, представители на медиите наблюдаваха проверките в три обекта в град София. В специализираните магазини не бяха констатирани нарушения.   Основни моменти при проверките са: ·         наличие на документи за произход на рибата ·         спазване на изискванията за съхранение (разделно съхранение и температурен режим на съхранение) ·         етикетиране ·         срок на годност ·         хигиенно състояние на обектите за търговия, в които се предлага рибата и наличие на записи по системите за самоконтрол   Експертите съветват:   ·         Да не се купува риба от нерегламентирани места и търговци, а само от регистрирани обекти за търговия с храни (специализирани щандове в търговските обекти, специализирани магазини за търговия с риба и т.н) ·         Какво да проверяваме при закупуване на риба – външен оглед: o        рибата трябва да бъде с чиста повърхност, без наранявания и със запазена цялост o        люспите - трябва да са гладки и блестящи o        слузта - бистра, без неприятна миризма o        очите – изпъкнали с блестяща корнея o        хриле – без неспецифична миризма и с яркочервен цвят