• Административният съд отхвърли жалба срещу заповед на директора на ОДБХ – Бургас за отказ от изплащане на обезщетение

  Административният съд в Бургас отхвърли жалбата на собственик на животновъден обект в село Кости срещу заповед на директора на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), с която е отказано изплащане на обезщетение на стопанина. Съдебните власти са взели решението, след като са се запознали с позициите и на двете страни.   На 29 юни 2018 г., при изпълнение на мерките за ликвидиране на заболяването Чума по дребните преживни животни, ОДБХ – Бургас установява, че стопанинът на обект в село Кости е отглеждал 64 кози от различни възрастови групи, на които не е извършена официална идентификация. Това е задължение за собственика съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). След констатиране на нарушението и при спазване на ветеринарномедицинското законодателство е извършено хуманно умъртвяване на всички 64 кози. Собственикът на животновъдния обект е подал заявление за обезщетение. Предвид установеното неспазване на Закона за ветеринарномедицинската дейност от негова страна, заявлението е отхвърлено със заповед от 30 август 2018 г. на директора на ОДБХ – Бургас, издадена на основание чл. 148, ал. 3 от ЗВД. Стопанинът на стадото обжалва заповедта и претендира изплащане на обезщетение за умъртвените кози.   Припомняме, че на 22 юни тази година, след подаден сигнал за заболели овце от друг животновъд в село Кости (община Царево, област Бургас) до официалния ветеринарен лекар на общината, служители от ОДБХ – Бургас незабавно посещават фермата. Установено е, че в стадото се отглеждат общо 184 овце и кози, като част от тях са с клиника на заболяване. Инспекторите от ОДБХ – Бургас извършват прегледи на всички животни и вземат проби за лабораторно изследване. На собственика е наложен акт за възбрана. На 28 юни със заповед на изпълнителния директор на БАБХ е обявено първично огнище на Чума по дребните преживни животни в същото стадо. Предприети са мерки за контрол и ограничаване разпространението на заболяването съгласно действащото национално и европейско законодателство. В резултат в населеното място са умъртвени по хуманен начин и унищожени общо 538 дребни преживни животни в 7 животновъдни обекта, като по-голямата част от умъртвените овце са били и под селекционен контрол. След ликвидиране на заболяването в село Кости се пристъпва към процедура за обезщетение на собствениците на убитите животни в най-кратки срокове.


 • БАБХ спря от разпространение в търговската мрежа спанак със съмнение, че е примесен с листа от татул

  БАБХ спря от разпространение в търговската мрежа спанак със съмнение, че е примесен с листа от татул, след извършени незабавни проверки по постъпили два сигнала от граждани за закупен спанак от верига магазини в Костинброд и хипермаркет в  Търговище. Листата от спанак са опаковани в пакети по 500 гр., сорт Горила, произведен в област Пловдив. Сигналът от Търговище се отнася за двама души, консумирали храна приготвена с посочения спанак. Те са получили неразположение и са диагностицирани от медиците в града с признаци на атропиново отравяне. От  Констинброд е постъпил сигнал от гражданин, който е приложил снимки със същата марка спанак, на които се виждат стръкове, различни от тези на спанак и наподобяващи татул. Извършени са спешни проверки на обектите, от които е закупен спанакът в градовете Костинброд и Търговище. В хипермаркета в Търговище са открити в наличност пакети по 500 гр. спанак. След отваряне на опаковките е установено наличие на единични стръкове от растение с форма и мирис, различни от спанак (предполагаеми единични растения татул). При проверката на производителя се установява, че спанакът се почиства и пакетира в нерегламентиран обект, който не е регистриран по чл. 12 от Закона за храните. На отговорното лице е съставен Акт за установяване на административно нарушение. Количеството спанак, намерено в производствения обект, е спряно от реализация. Фирмата е уведомила търговците, до които е доставяла продукцията си и е задействала процедура за изтегляне от пазара на опасната храна. Общото количество на произведения спанак е 1775 кг. В изпълнение на предписанията на БАБХ, двете търговски вериги в градовете, от които са подадени сигналите, спират продажбата на опасната храна и я изтеглят от търговските си обекти. Проверката показва още, че този спанак се доставя и в други големи търговски вериги в страната. Те също са проверени и са им издадени предписания за спиране разпространението на посочения спанак. Действията по изтегляне на опасната храна и обобщаването на наличните количества продължава. БАБХ призовава всички граждани, закупили пакетирани листа от спанак от по 500 гр., сорт Горила, произведен в област Пловдив, да не го консумират и да го върнат в търговския обект, от който са го закупили.


 • Предложението на БАБХ за криминализиране отглеждането на животни не се отнася за стопаните, отглеждащи животни в задни дворове за лична консумация

  По повод предложението на БАБХ за криминализиране отглеждането на животни, което беше направено вчера, 5 ноември, след срещата с представители на птицевъдния сектор, и некоректното му интерпретиране и комуникиране в публичното пространство, БАБХ уточнява, че евентуалната промяна ще засегне всички, които отглеждат и развъждат животни в разрез със законодателството и ги реализират на пазара и/или получават субсидии за това. Предложението не се отнася за стопаните, отглеждащи животни в задните си дворове, които ги използват за лична консумация, но не получават пари за това. Последните години се засили практиката за безконтролно развъждане и търговия с животни и продукция от тях, което се отрази и на епизоотична обстановка. Предложението цели създаване на нормална атмосфера за бизнес на изрядните животновъди, без значение на големината на стопанствата им, както и предпазване на населението от закупуване на опасни храни.  


 • БАБХ инициира работна среща с представители на свиневъдния сектор

  Във връзка с епизоотичната обстановка в страната относно заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) и обществената значимост на този въпрос, в началото на миналата седмица БАБХ изпрати покани към представителите на свиневъдния сектор за участие в работна група по темата. Тя ще се проведе днес, 6 ноември, в сградата на Централно управление на БАБХ –  София. В програмата на инициираната среща са включени въпроси с висок приоритет като епизоотичината ситуация в страната и ЕС, предприетите и бъдещи мерки за овладяване на заболяването и стратегията за превенция в България, планове за спешни действия, биосигурността в свиневъдните обекти, осъществяването на контрол и практиките в подобни случаи в други страни членки на ЕС и мерките на Европейската комисия. БАБХ напомня, че Африканската чума по свинете (АЧС) е едно от най-опасните заболявания при домашните и дивите свине поради своите високи нива на смъртност, липсата на лечение и ваксина. Болестта предизвиква значителни загуби за националната и международната търговия, поминъка на свиневъдите и ловните стопанства. Mерките по отношение на заболяването са базирани изцяло на Стратегията на Европейския съюз (ЕС) за Африканска чума по свинете (SANTE 7113/2015) и са насочени най-вече към дивата популация. Стратегиите за контрол в отделните държави целят  ранно откриване на болестта и прилагане на стриктни мерки за контрол и биологична сигурност в обектите с цел прекъсването на възможността за прехвърляне на заразата между дивата и питомната популация  свине в страната. Към момента АЧС е констатирана в девет държави членки: Белгия, Чехия, Полша, Естония,  Латвия, Румъния, Унгарияи, Латвия, Румъния. 


 • Позиция на БАБХ след съвместна пресконференция с птицевъдния сектор: За да бъде спасена индустрията, мерките за биосигурност във фермите трябва да се прилагат ефективно от всички

  Днес, 5 ноември, след проведени работни срещи в Централното управление на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) с представителите на птицевъдния сектор и в условията на организиран пред сградата на институцията протест, Агенцията отново припомня опасната епизоотична обстановка в страната по отношение на Инфлуенцата по птиците. На съвместна пресконференция изпълнителният директор на БАБХ д-р Дамян Илиев съобщи, че птичият грип дава голямо отражение върху сектора и причинява икономически загуби за стопаните и за страната като цяло в особено големи размери. Ако срещу заболяването не се прилагат строги мерки обаче, ще се стигне до още по-тежки последствия за цялата индустрия и селското стопанство. Заболяването бе причина за налагане на по-строги мерки, които трябва стриктно да се прилагат и изпълняват, за да не се допуска разпространение на заболяването. Те включват биосигурност във фермите, по-висока честота на лабораторен контрол за доказване липса на инфекция с вируса и превенция в цялата страна, както и изискването птиците да бъдат транспортирани само след като са предварително лабораторно изследвани за наличие на вируса. Това стана повод за протест пред сградата на БАБХ, организиран от представители на ферми за водоплаващи птици, които настояват за по-малко рестриктивни мерките за контрол на Инфлуенцата. В едни и същи обекти се констатират огнища, в зоните около тях се появяват нови, което означава, че мерките за биосигурност в някои от фермите не са достатъчно ефективни. Контролните мерки на БАБХ, срещу които се протестира, са обсъждани многократно с представителите на бизнеса и всички са били съгласни с тях. „Не всички стопани на ферми изпълняват стриктно мерките за биосигурност и контрол, което доведе до неовладяване на заболяването“, коментира д-р Илиев. Той акцентира, че настоящата заповед за борба с Инфлуенцата цели да предпази бизнеса и въпреки че мерките са строги, това е единственият подход за ликвидиране на болестта. БАБХ и представителите на птицевъдната индустрия се обединиха около становището, че настоящата заповед за повишен надзор може да претърпи промени, за да се овладее епизоотичната обстановка в страната. Д-р Илиев обаче беше категоричен, че с популизъм епидемии не се борят. Високопатогенната Инфлуенца по птиците бе регистрирана през 2016 г. в 21 страни-членки на ЕС, сред които и България. От тогава до момента у нас са изплатени 16 387 853 лв за компенсация за умъртвени птици и ликвидиране на огнища. В момента констатираните огнища със заболяването в България са 22. БАБХ и представителите на птицевъдния бизнес се обединиха и около необходимостта от законодателни промени, които да бъдат от полза за всички засегнати страни. В заключение БАБХ и представителите на птицевъдната индустрия стигнаха до консенсуса, че птичият грип трябва да бъде ликвидиран.