• БАБХ отвори публично офертите за ваксина

    „Ръководството на Българската агенция по безопасност на храните полага необходимите усилия и ще приложи всички законни и целесъобразни мерки, за да бъдe в срок, и професионално извършена ваксинацията на едрите и дребните преживни животни, застрашени от болестта „Син език“ –  това обяви проф. Моллов при откриването на публичната процедура по отваряне на ценовите оферти на кандидатите за участие в обществена поръчка за доставка на инактивирана моновалентна ваксина серотип-4. В присъствието на медиите, комисията в  5-членен състав с председател д-р Бойковски отвори две оферти. До заключителния етап на процедурата бяха допуснати: „АСКЛЕП-ФАРМА“ ООД – единична цена на дозата  – 1.04, обща сума  4 519 000 лв.  „ХЮВЕФАРМА“ АД – единична цена на дозата – 1.02, обща сума  4  386 000 лв. Офертата на „ФАРМА СИС“ не беше отворена. Мотивът на комисията да остави плика запечатан е, че ваксината, която предлага кандидатът, е предназначена само за овце.  Проф. Моллов съобщи новината, че ВАС  оставя без разглеждане жалбата на „САМ БС“ ЕООД. И до дни се очаква решението на КЗК по жалбата на фирма, която не е подала документи за участие в обществената поръчка. „Няма място за паника!“ - обърна се чрез медиите към животновъдите проф. Моллов - „Държавата ще се погрижи в интерес на стопаните на преживните животни!“.     Пресцентър БАБХ


  • Отрицателни са пробите на мъртвия пеликан в Старозагорско

      Птицата не е заразена с „Птичи грип“ (H5N1). Отрицателни за високопатогенна инфлуенца (Птичи грип – H5N1) са пробите от намерената мъртва птица в община Гълъбово, област Стара Загора. След подаден сигнал за мъртъв лебед на територията на община Гълъбово, е извършена незабавна проверка от служители на Областна дирекция по безопасност на храните, град Стара Загора. Установено е, че мъртвата птица е къдроглав пеликан. При спазване на всички изисквания за биосигурност трупът на птицата е изпратен в лабораторията за „Екзотични и особено опасни инфекции“ към НДНВМИ. Лабораторните изследвания са отрицателни за инфлуенца.     Пресцентър БАБХ