• Започва ваксинацията срещу болестта „Син език“ по преживните животни

  В първия работен ден на март са налице и първите ваксинирани преживни животни, както обеща преди седмица изпълнителният директор на БАБХ проф. Пламен Моллов. Държавата спази поетия ангажимент към стопаните, това стана ясно на пресконференцията, която се проведе днес, 04.03.2015 г., в сградата на Българската агенция по безопасност на храните. На срещата с медиите и на въпроси от тяхна страна относно качествата на ваксината отговаряха: изпълнителният директор на БАБХ проф. Пламен Моллов, изпълнителният директор на „Софарма АД“ Огнян Донев и д-р Пенчо Каменов, директор  Дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“ при БАБХ. Изпълнителният директор проф. Пламен Моллов показа ваксината срещу болестта „Син език, която е изработена във Франция от фирмата „Мериал“ и е доставена в България от „Софарма АД“ в опаковки с по 10 броя флакони. Всеки флакон е предназначен за ваксинацията на 50 животни. На въпрос на медиите: „Това ли е ваксината, която отговаря на нуждите за адекватна профилактика в страната?“, Огнян Донев заяви: „Включихме се в екстремен момент от процедурата и за краткото време, което имахме, доставихме най-добрия продукт!“. Ваксината е пристигнала в България с всички необходими сертификати, които гарантират производството и ефективността й. Едновременно с това е издадено разрешение за нейното ползване на територията на страната ни, така, както изисква чл. 320 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Съгласно стандартната оперативна процедура от 16 февруари за осъществяване на ваксинацията, процесът започва с тестово изпитване, което се извършва в ограничен брой стопанства. Тази задължителна пробна ваксинация трае 72 часа, след което се наблюдава реакцията на животните и тогава се преминава към масова ваксинация. „Готови сме да преминем към масовата ваксинация след окончателните резултатите от 72-часовите проби, съгласно правилата за добра ветеринарна практика, които се спазват стриктно от БАБХ“ – това съобщи проф. Моллов. Д-р Пенчо Каменов добави още, че: „Вече сме направили тестове във всички области по южната ни граница, като се наблюдава, че животните понасят много добре поставената ваксина и няма следваксинални инциденти. Въпреки това, когато се осъществява масова профилактика на животните и когато се аплицира имунологичен продукт винаги се прави първо върху една малка група животни и се наблюдава ефектът.“. Ваксинацията ще приключи в предварително обявения срок, посочи изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните проф. Пламен Моллов. Всички, придружаващи ваксината, документи можете да видите по-долу: - Сертификати GMP - Заповед № РД 11-330 - BTVPUR AlSap 2-4     Пресцентър БАБХ


 • Наредба №8 за фитосанитарен контрол - подписана

  На 27.02.2015 г. от страна на Министерството на земеделието и храните беше одобрена Наредба №8 за фитосанитарен контрол, с което България спазва ангажиментите си да въведе изискванията на Европейската директива за ограничаване разпространието на царевичния западен коренов червей (Diabrotica virgifera). Наредба №8 за фитосанитарен контрол влизва в сила в деня на обнародването и в Държавен вестник.   Пресцентър БАБХ


 • Незабавни проверки в две от детските градини в Пловдив

  Във връзка с постъпили сигнали от РЗИ Пловдив, касаещи 3 случая на салмонела у деца на 5 години, посещавали две от целодневните детски градини в града от ОДБХ Пловдив са предприети следните действия: Извършена е незабавна проверка на ЦДГ, където подробно са обследвани евентуалните причини довели до възникналото заболяване. Персонала в ЦДГ е свалидни здравни книжки, чисто работно облекло, текущата хигиена е добра. Представят се доказателства за дезинфекция и стерилизация на кухненската и трапезна посуда, използвана в обекта. Храните се приемат със съответните документи за произход и госност. Извършена е проверка и на  ресторант с кетъринг,откъдето се доставя храната на двете целодневни детски градини в Пловдив. По време на  проверката е установено, че хигиената в обекта е добра.  Персонала е с чисто работно облекло и редовно заверени здравни книжки, в които е отбелязано, че са отрицателни за салмонелоносителство. Подробно е разгледано менюто за периода 09-13.02.2015 и е извършена проследимост на всички продукти вложени в приготвените храни. Не са установени несъотвествия по прием, съхранение и обработка на храните. Взети са смивове  от контактните повърхности на инвентар-тенджера, черпак, опаковки за еднократна и могократна употреба, кутер машина. Взети са проби от наличните количества готова храна. Съгласно протоколи от изпитване на смивовете и готовите храни, не е установено наличие на салмонела в изследваните проби. Нa фирма-доставчик на храната в проверените детски заведения е изготвено и връчено предписание, заетият в кухнята персонал да премине повторно изследване за салмонелоносителство, да се извърши обучение на персонала във връзка с изискванията за лична хигиена. Резултатите от изследванията ще бъдат упоменати веднага щом са налични.   Пресцентър БАБХ


 • Строг контрол - обозначават ли се алергените в менюто

  В интервю за Сутрешния блок на bTV изпълнителният директор на БАБХ проф. Пламен Моллов заяви, че са предприети всички необходими действия ваксинацията срещу  болестта „Син език” по преживни животни да започне през март.  Вижте цялото интервю и другите важни теми, разисквани в него.