• Предприети мерки за ограничаване на птичия грип, възникнал на територията на природен резерват "Сребърна"

    Във връзка с констатирана високопатогенна Инфлуенца А (грип) по птиците – H5N1, известна като „птичи грип“ при къдроглави пеликани на територията на природен резерват „Сребърна“, област Силистра Българска агенция по безопасност на храните въвежда мерки и ограничения. Заболяването при къдроглавите пеликани е констатирано след получен сигнал за висока смъртност при птиците  в природен резерват “Сребърна“, област Силистра. 21 пеликана са открити мъртви, като на 2 от тях са направени проби за изследване в Националната референтна лаборатория (НРЛ) за диагностика на инфлуенца по птиците и Нюкясълска болест към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ), гр. София. Резултатите от извършените проби са положителни и при двете птици. Издадена е заповед на изпълнителния директор на БАБХ за определяне на 3-километрова предпазна и 10-илометрова наблюдавана зона. В предпазната зона се включват териториите на природен резерват Сребърна и с. Сребърна, Община Силистра. В 10-километровата наблюдавана зона около огнището се обхващат селата Ветрен, Айдемир и Полковник Ламбриново от Община Силистра и гр. Ситово и селата Попина и Поляна от Община Ситово, Област Силистра. В 3 км. предпазна зона попада една ферма за бройлери, която към момента е празна. Всички останали птицевъдни обекти в двете зони са от тип „заден двор“ и птиците в тях се отглеждат единствено за лична консумация. В наблюдаваната и предпазната зона се забранява: - преместването и транспортирането на домашни птици или на други птици, освен в случаите на транзитно превозване през зоната без разтоварване или спиране; - изпращането на яйца за люпене, от животновъдни обекти, попадащи в горепосочените зони; - търговията с прясно месо и месни продукти от домашни птици и див пернат дивеч, взет от дивата природа от същите зони; - транспортирането или разпространението на непреработен тор от стопанства с домашни птици или други птици, отглеждани на закрито; - лов на пернат дивеч и пускане на диви птици, отглеждани на закрито, на свобода в природата.   На директора на Областната дирекция по безопасност на храните е разпредено да бъде свикано незабавно заседание на областната и общински епизоотични комисии. Те трябва да предприемат спешни мерки за предотвратяване разпространението на болестта. На директорите от областните дирекции по безопасност на храните в градовете Русе, Шумен, Разград, Добрич и Варна е наредено да организират провеждане на заседания на областните епизоотични комисии за предприемане на спешни мерки за предотвратяване разпространението на болестта. Собствениците и управители на птицевъдни обекти и “задни дворове” са информирани за въвеждането на следните забрани, като излизане на птиците извън дворовете, за да не се допуска контакт с диви птици,  съхраняване на фуражите за изхранване на  птиците в закрити помещения и други. Забранява се събирането и провеждането на изложби, пазари или други събирания на домашни или други птици на територията на областите Силистра, Русе, Шумен, Разград, Добрич и Варна.   Пресцентър БАБХ  


  • Актуална информация относно ваксинацията против болестта "Син език"

    Кампанията за ваксиниране на домашните преживни животни против болестта “Син език” протича нормално, в съответствие с приетата програма и предварителни разчети на БАБХ. Към 20.03.2015 г. са ваксинирани общо 648 818 броя овце (42,7% от общия брой) в 2552 населени места на територията на страната. Поради големия обществен интерес и зачестилите въпроси за хода на ваксинацията, днес проф. Моллов информира Министъра на земеделието и храните, Комисията по земеделието и храните в Народното събрание, както и председателите на парламентарни групи относно актуалния брой на ваксинираните животни по области.   Пресцентър БАБХ