• Вторично замърсяване на храната със салмонела е причината за хранителния инцидент с деца в Кичево

    Служител на фирмата за кетъринг е замърсил вторично храната в детската градина в село Кичево, област Варна със салмонела ентеридитис. Това показват лабораторните изследвания на Българската агенция по безопасност на храните и Регионалната здравна инспекция във Варна, които бяха взети от храната, кухненското оборудване и от персонала на детската градина в село Кичево и фирмата за кетъринг. Припомняме, че в края на миналата седмица 7 деца от детското заведение проявиха симптоми на хранително натравяне. Лабораторните изследвания показват, че източник на заразата не е храната, а заразоносителство от персонала на фирмата, която е изхранвала детското заведение. „Служителят е отстранен от работа за да му бъде извършено лечение, след което той ще бъде възстановен на работа“, каза д-р Камен Николов, началник-отдел в Българска агенция по безопасност на храните пред журналисти. Той увери, че кухните са проверени и храните, с които заразените работници са имали контакт, са бракувани и ще бъдат унищожени. Заради зачестилите случаи на салмонелоза в града през последните месеци, действа Кризисен щаб от експерти към Българска агенция по безопасност на храните и Регионалната здравна инспекция в град Варна. Те следят постоянно епидемиологичната обстановка в района и предприемат необходими мерки. 


 • 1353 производители са обучени по проект за „Интегрирано управление на вредителите при земеделските култури“.

  Приключиха дейностите по проект „Провеждане на обучение на земеделски производители на тема: „Интегрирано управление на вредителите при земеделските култури““. В рамките на последните 3 месеца са обучени 1353 земеделски производители от страната, което надхвърля първоначално планираната бройка със 113. Това заяви ръководителят на проекта Антон Величков, зам. изпълнителен директор на БАБХ. По думите му, това е много добро постижение, защото повече производители са придобили специфични знания по растителна защита. В рамките на проекта са проведени общо 39 семинара. Земеделските производители са придобили знания относно законодателството, касаещо интегрираното управление на вредителите и са се запознали с общите и специфични принципи на интегрираната борба с вредителите при земеделските култури. Всички преминали обучението, получиха Удостоверение, с което могат да кандидатстват за издаване на Сертификат, който им дава право да прилагат и използват продукти за растителна защита от професионалната категория на употреба, стана ясно от презентацията на Антон Величков.   Проектът е в изпълнение на договор №29/111/00266 от 06.02.2015г. сключен между Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Държавен фонд „Земеделие“, по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) „Европа инвестира в селските райони".


 • БАБХ предприе превантивни мерки във връзка с констатираните огнища на болестта „заразен нодуларен дерматит” в Европейската част на Турция

    Няма констатирано огнище на болестта в България Българска агенция по безопасност на храните предприе необходимите мерки за контрол и превенция на болестта „заразен нодуларен дерматит“ след констатиране на огнища на болестта в провинция Одрин, Република Турция. Превантивно вече са въведени в състояние на повишена епизоотична готовност Областните дирекции по безопасност на храните в градовете Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали. Извършват се ежеседмични клинични прегледи на едрите преживни животни, отглеждани в общините, граничещи с Република Турция и Република Гърция, където е забранено и провеждането на пазари и изложби на едри преживни животни. Информирани са кметовете на населените места, както и лицата, отглеждащи едри преживни животни, за клиничните признаци на „заразния нодуларен дерматит“. Напомнят се мерките за биосигурност в обектите с едри преживни животни и задължението на стопаните, при съмнение за заболяване или смъртност незабавно да бъде информиран официалния ветеринарен лекар. Провеждат се и срещи с фермерите за запознаването с начините за извършване на дезинсекция, както и подходящите инсектициди.   Заразният нодуларен дерматит не е зооноза ( не се предава от заболели животни на хора) и не представлява опасност за човешкото здраве. Той е силно заразна вирусна болест по едрите преживни животни, характеризираща се с треска и изрив от възловидни образувания по кожата. Болестта нанася големи икономически загуби вследствие на намален или изгубен млеконадой, вреди на качеството на кожата, както и други производствени загуби, вследствие ограничаване на търговията и невъзможност за движение на едри преживни животни и продукти от тях, от засегнатите региони.   Основният начин на предаване и разпространение на болестта е предимно механично чрез комари, мухи и други насекоми и кърлежи, както и чрез директен контакт между здрави и болни животни. Заразени с вируса фуражи, водопои, оборудване, превозни средства и постеля, също могат да бъдат източник на зараза.


 • БАБХ провежда ваксинация срещу бяс при дивите хищници

    Българска агенция по безопасност на храните провежда първата за тази година ваксинация по въздух срещу бяс при дивите хищници. Кампанията ще протече в рамките на следващите две седмици, в зависимост от атмосферните условия. Десет специално оборудвани самолета ще разпръснат над 1 млн. ваксинални примамки от въздуха. Ваксинацията се извършва на територията на областите София, София-област, Перник, Кюстендил, Видин, Монтана, Враца, Велико Търново, Плевен, Добрич, Силистра, Варна, Русе, Разград, Пазарджик, Смолян и Благоевград, като ваксини няма да бъдат разпръсквани над населените места и водоемите.   Ветеринарите препоръчват хората да не пипат ваксиналните примамки с незащитени ръце, защото при нарушена цялост на външната обвивка, ваксината може да бъде опасна за тяхното здраве. При контакт е добре да се извърши консултация с лекар. Ваксините не представляват опасност за здравето на останалите диви животни. Домашните животни е  препоръчително да се държат затворени или на повод (за кучетата), за да не приемат примамките, които са предназначени специално за дивите хищници.   Ваксиналните примамки са с формата на кубче с размери 2/ 3/ 2 см. и са със специфична миризма, която привлича хищниците. Животните се ваксинират против бяс чрез изяждане на примамката. На един квадратен километър се изхвърлят по 20 броя ваксинални примамки, които самолетите пускат от височина 150 метра. Мястото на всяка пусната от самолетите ваксина се отбелязва с помощта на GPS-система.   Ваксинацията е част от Програмата за надзор и изкореняване на заболяването бяс, която е разработена от Българската агенция по безопасност на храните. Всяка година програмата се одобрява от Европейската комисия за съфинансиране, като по този начин се подпомага нейната реализация.


 • БАБХ превантивно засилва контрола в граничещите с Турция и Гърция области

    Заболяването „шарка по дребните преживни животни“ не е опасна за човешкото здраве   След съмнение за заболели животни на територията на област Бургас от „шарка по овцете и козите“, в Централно управление на Българска агенция по безопасност на храните се свика кризисен щаб за предприемане на мерки за ограничаване на болестта. След лабораторни изпитвания се установи, че съмнението е неоснователно и животните на са болни от това заболяване. Случаят е от последните дни, когато бяха докладвани клинични признаци, типични за заболяването „шарка по овцете и козите” в стадо с 244 броя ДПЖ в село Равадиново, община Созопол, област Бургас. Лабораторните изследвания отхвърлиха първоначалното съмнение за наличие на болестта. Направено е епизоотично проучване, като не са констатирани клинични признаци при други животни в 11-те животновъдни обекти на територията на селото.   Кризисния щаб взе решение превантивно да бъдат засилени мерките за контрол по южната граница на Република България. Областите са в повишена епизоотичната готовност. Мерките целят недопускане на заболявания на територията на страната. Цели се предотвратяване на  неблагоприятните последици за българското животновъдство от разпространяване на болести по животните. Собствениците трябва да засилят мерките за биосигурност в животновъдните си обекти. Създава се организация за своевременно подаване на информация за епизоотичната обстановка в общините. Ще се организират и срещи с фермерите от рисковите области. Ще им бъдат разяснени мерки за предпазване на животните от възможни заболявания, характерни за района. Животновъдите ще бъдат запознати и с рисковете, които крие закупуването на животни с неизвестен здравен статус и произход, както и ако не са придружени с Ветеринарномедицинско свидетелство.