Българска Агенция по Безопасност на Храните

Българска Агенция
по Безопасност на Храните

Сигурност всеки ден


1. КОНТАКТНИ ТОЧКИ И ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО "СИН ЕЗИК"

2. ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБРАБОТКА НА ПОМЕЩЕНИЯ, ЖИВОТНИ И БИОТОПИ НА ПРЕНОСИТЕЛЯ НА БОЛЕСТТА СИН ЕЗИК

(30.09.2014) След сигнала, получен от асоциация Активни потребители за неотговарящи продукти тип „масло“, от Българската агенция по безопасност на храните е назначена проверка...

(30.09.2014) Резултатите от лабораторните изпитвания се очакват до края на седмицата

Подай сигнал онлайн
Проекти
Проекти по ОПАК
Земеделски производители
Добри практики и ръководства

Система за бързо съобщаване RASFF