• БАБХ извърши проверка в общинския приют за безстопанствени кучета в град Кърджали

    Във връзка с постъпили сигнали от граждани и публикации в някои медии за нехуманно отношение към животните и лоши хигиенни условия в приюта за безстопанствени кучета „Дай лапа“, намиращ се в град Кърджали, собственост на „Озеленяване, чистота и благоустройство“ ЕООД, община Кърджали, Българската агенция по безопасност на храните разпореди извършването на незабавна проверка, която да установи дали условията в приюта отговарят на изискванията.    На 30.08. 2016 г. представители на Областна дирекция по безопасност на храните, град Кърджали извършиха внезапна проверка на приюта, при която комисията установи, че има необходимите условия за отглеждане на кучета. Помещенията са чисти и дезинфекцирани, животните са в добро здравословно състояние, имат храна и вода.    Приютът притежава регистрация според действащото законодателство. Към него има регистрирана ветеринарна амбулатория с ветеринарен лекар, който е отговорен за ветеринарномедицинското обслужване на животните и изпълняващ всички дейности, разписани в Закона за защита на животните.   В момента на проверката в приюта има настанени 11 кучета, от които 7 са кастрирани, останалите 4 са скоро родени, а майката е кастрирана днес. На 29.08.2016 година са приети последните 2 кучета в обекта. Подготвя се документацията за осиновяване на куче, което днес ще бъде взето от новите собственици.   При предходната проверка, която е извършена на 6 юни 2016 година е установено, че в приюта се спазват изискванията за хуманно отношение към безстопанствените кучета. Наличните кучета към 06.06.2016 година са били 10. За периода от 01.01. до 06.06.2016 година са настанени 201 кучета, от които 193 са кастрирани и върнати по местата на залавянето им. Осиновените кучета за посочения период са 4.        БАБХ благодари на граждани за получените сигнали, но снимковият материал в медийното пространство, предизвикал обществено възмущение и недоволство, е стар и не отговаря на сегашното състояние на приюта. БАБХ работи за популяризирането на защитата на животните сред обществото и прилага цялата сила на закона при случаи на насилие.    


 • БАБХ съставиха 26 Акта и затвори 4 обекта за продажба на пресни плодове и зеленчуци

   Инспекторите към Българската агенция по безопасност на храните съставиха 26 Акта и затвориха 4 обекта за продажба на пресни плодове и зеленчуци. Обект на проверките бяха пазари, борси, тържища, складове за търговия на едро, търговски вериги и нерегламентирани места за продажба на пресни плодове и зеленчуци на територията на цялата страна.    Най много актове 12, са съставени за извършване нерегламентирана продажба в обекти без регистрация по действащото законодателство, 8 акта са за липса на придружаващи документи, доказващи произход и качество. Инспекторите на Областна дирекция по безопасност на храните, град София са съставили 10 акта, ОДБХ, град Варна 4 акта и ОДБХ, град Ловеч 3 акта. Констатирани са и несъответствия по сградов фонд и оборудване и липса или непълни етикети на предлаганите плодове и зеленчуци. Затворените 4 обекта са на територията на Областна дирекция по безопасност на храните, град София заради лоша материално-техническа база. При извършените общо 1608 проверки са издадени и 57 предписания.   Целта на извънредните проверки бе предотвратяване на нелоялни търговски практики и недопускане на заблуда на потребителите относно произход, качество и безопасност на плодовете и зеленчуците предлагани на българския пазар.  


 • БАБХ изплати 1 358 780 лева на регистрираните ветеринарни лекари за извършената ваксинация срещу Заразен нодуларен дерматит

    Българската агенция по безопасност на храните изплати 1 358 780 лева (един милион триста петдесет и осем хиляди седемстотин и осемдесет) на регистрираните ветеринарни лекари за извършената ваксинация срещу Заразен нодуларен дерматит. Ваксинирани са всички 679 390 едри преживни животни в страната.   Заболяването заразен нодуларен дерматит засегна 2815 едри преживни животни, а обявените  епизоотични огнища са 217.  


 • БАБХ установи и предприе мерки за ликвидирането на растителна дървеница по плевелна растителност в землището на село Ивански, община Шумен, област Шумен

    Българска агенция по безопасност на храните установи и предприе мерки за ликвидирането на растителна дървеница по плевелна растителност, в землището на село Ивански, община Шумен, област Шумен. Видът е определен в Централна лаборатория по карантина на растенията като Beosus maritimus. Насекомите не са вредители по културните растения и не представляват опасност за здравето на хората и животните.   Обикновено се появяват след обработка на стърнища от рапица, слънчоглед и други. Такива случаи са регистрирани през 2011 година в района на Търговище, 2013 година - Разградско, 2015 година – Врачанско    През месец август дървениците мигрират масово от обработените площи към съседните населени места, търсейки по-благоприятни места за оцеляване. Придвижват се групово към дворовете и фасадите на жилищните постройки, на най-близко разположените до площите къщи. Към момента се наблюдават масово ларви и начало на поява на възрастното на насекомо. До края на месец август се очаква ларвите да имагинират, след което възрастните се отправят към местата за презимуване (растителни остатъци и други укрития).  Разпространението на растителната дървеница Beosus maritimus може да се ограничи с използването на биоцидни препарати за смучещи насекоми.  


 • БАБХ стартира кампанията „Be His Hero”

  „Популацията от безстопанствени кучета е социално-етичен проблем, при който човешкото поведение е част от проблема, както и част от неговото разрешаване.“ Това каза д-р Петя Петкова, заместник изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните при старта на кампанията “Be his hero“, която се провежда съвместно със Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) в 11 държави на Балканите. На среща в сградата БАБХ, с целите на кампанията бяха запознати Българския ветеринарен съюз, Съюза на ветеринарните лекари в България, Столична община и неправителствени организации за защита на животните.   „Тази кампания е насочена към повишаване на публичното разбиране, вникване в проблема и ролята на обществото в контрола на популацията от скитащите кучета. Под мотото „Бъди негов герой – Be his hero“ кампанията генерира позитивни послания, поощряващи отговорно поведение на собствениците на кучета с цел постигане на значително редуциране на броя на изоставените кучета по улиците, което е основен източник на скитащите животни в региона“, каза д-р Петкова и допълни, че прилагането и изпълнението на тази кампания в България и в другите балкански страни е важна стъпка за устойчиво решаване на проблема с популацията на скитащите кучета на Балканите.   “Be his hero” се провежда съвместно със Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) в 11 държави на Балканите и е насочена, както към широката общественост, така и към образователните институции, зоомагазините и ветеринарните лекари. Целта е да се повиши културата на стопаните, което да помогне за контрола върху популацията на бездомни кучета на Балканите.   Повече за "Be his hero" може да прочетете ТУК