Българска Агенция по Безопасност на Храните

Българска Агенция
по Безопасност на Храните

Сигурност всеки ден


(18.07.2014) Българска агенция по безопасност на храните стартира изпълнението по проект „Изграждане и внедряване на информационна система на БАБХ за обслужване и автоматизиране на процесите по обработка на вноса на животински продукти и продукти от неживотински произход”. Подписан е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-31-9 от 04.04.2014 г.,финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

(11.07.2014) Днес в БАБХ, в присъствието на доц. Даниела Бобева, вицепремиер на Република България, проф. Пламен Моллов, изпълнителен директор на БАБХ, както и на експерти от Агенцията, представители на Министерски съвет, на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията бяха представени пред бизнеса пет комплексни административни електронни услуги, които Агенцията престои да въведе в цялата страна.

(08.07.2014) След подадена нотификация по системата RASFF за наличие на салмонела в пилешко месо с произход Франция, Областна дирекция по безопасност на храните, град Пловдив е възбранила всичките налични 178 килограма от продукта. Няма количества от заразеното месо, които да са достигнали търговската мрежа на град Пловдив. Цялото количество е обезвредено на екарисаж.

Подай сигнал онлайн
Проекти
Проекти по ОПАК
Земеделски производители
Добри практики и ръководства

Система за бързо съобщаване RASFF