• Д-р Евгени Макавеев: Държавната профилактична програма ще бъде планирана за 3 години напред

    „Държавна профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните ще бъде планирана за 3 години напред, а не както е сега, година за година“, това каза в Кюстендил д-р Евгени Макавеев, главен секретар на Българска агенция по безопасност на храните, по време на среща от обучителната кампания за болестите по животните, провеждана от Министерството на земеделието и храните и БАБХ. По думите му, това ще внесе спокойствие и така ще могат да се планират дейностите по Програмата и те ще могат да бъдат проведени в оптималните срокове според ветеринарния календар.   На срещите в Кюстендил и Перник, д-р Макавеев представи пред общо над 120 животновъди и ветеринари от двете области, планираните промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, както и симптомите на болестите, които се разпространяват в съседните на България страни – Шап, Заразен нодуларен дерматит и шарка по дребните преживни животни. „Една от мерките, които се предвиждат е ваксинация против антракс да се провежда в огнищата, които са възникнали през последните 50 години. Сега се ваксинира в огнищата възникнали през последните 30 години“, каза д-р Макавеев. Той допълни, че тази мярка се налага най-вече заради климатичните промени и дългата продължителност на живот на антраксните спори.   Промените във ветеринарномедицинското законодателство се налагат, за да се дисциплинират всички страни в процеса, изтъкна д-р Макавеев. Той подчерта, че готвените поправки в Закона за ветеринарно-медицинската дейност не са насочени специално към един или друг в системата, а целят да минимизират риска от болести и зарази, включително при хората. Основната част от тези промени са насочени към вменяване на задължения и на фермерите, и на частно практикуващи ветеринарни лекари и на официалните ветеринарни лекари, както и въвеждане на санкции за всяко неизпълнение на задълженията.    


 • Д-р Дамян Илиев: Животновъдите трябва да съобщават за заболели животни, за да гарантират безопасността на хората

    „Заради усложнената епизоотична обстановка в Гърция и Турция животновъдите трябва да уведомяват ветеринарните лекари при признаци на заболяване по животните. По този начин ще се гарантира безопасността на агрохранителната верига”. Това заяви изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Дамян Илиев, който представи пред животновъди от Благоевградска област предвидените промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Д-р Илиев допълни, че именно поради неизпълнението на това задължение се стигна и до смъртни случай свързани със заболяването антракс през тази година. По думите му, това води и до по-големи разходи за ограничаване на възникналите огнища.   По време на обучението бяха представени симптомите на болестите, които се разпространяват в Гърция и Турция – Шап, Заразен нодуларен дерматит и шарка по дребните преживни животни. Д-р Дамян Илиев коментира още, че част от предвидените промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност са именно в тази насока – увеличаване на глобите на животновъдите, които не изпълняват задължението да уведомяват ветеринарните лекари. Това се отнася реципрочно и за ветеринарните доктори, които от своя страна трябва да посещават животновъдните обекти с които имат договор през определен период от време, като неизпълнението на това задължение също ще води до административно-наказателни санкции.   В промените е предвидено още да бъде въведена забрана за пускането на животни извън животновъдния обект/местата за отглеждане без придружител (собственик или гледач). Животни, които се придвижват без официална идентификация, както и такива, които са пуснати извън животновъдния обект без надзор, ще подлежат на незабавно умъртвяване и ще се насочват в екарисаж. Животновъдите няма да могат да отглеждат и животни, на които не са извършени мероприятията по Държавната профилактична програма.   По-рано през деня беше проведена информационна среща и в Смолян и Пловдив. На трите срещи присъстваха общо близо 100 животновъди.


 • Следващата седмица обучителната кампания на МЗХ и БАБХ продължава в Южна и Централна България

  Следващата седмица Националната обучителна кампания за болестите по животните на Министерство на земеделието и храните и Българска агенция по безопасност на храните продължава в областите Хасково, Кърджали, Пловдив, Смолян, Благоевград, Кюстендил, Перник, Враца, Плевен, Сливен, Стара Загора, София-област и София-град.   Припомняме, че БАБХ и МЗХ стартираха обучения за ветеринарни лекари и животновъди. Кампанията се предприе, защото собствениците на животни често не спазват ветеринарно-медицинското законодателство. Целта е да бъдат разяснени правата и задълженията на - частно практикуващите ветеринарни лекари, официалните ветеринарни лекари и фермерите, както и да бъдат обсъдени законодателните инициативи във ветеринарното законодателство.   По време на обученията се представят и подготвените промени в Закона за ветеринарно-медицинската дейност, които целят да минимизират риска от болести и зарази, включително при хората. Основната част от тези промени са насочени към вменяване на нови задължения и на фермерите, и на частно практикуващи ветеринарни лекари и на официалните ветеринарни лекари, както и въвеждане на санкции за всяко неизпълнение на задълженията.   График на участниците в работните срещи с животновъди относно изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, епизоотичната обстановка в страната и на Балканите, регионална политика и поземлени отношения може да намерите на сайта на МЗХ, в рубриката Актуално, както и на сайта БАБХ.


 • ОДБХ Кюстендил възбрани над 1600 килограма зеленчукови консерви

    Областна дирекция по безопасност на храните, град Кюстендил възбрани над 1600 килограма плодови и зеленчукови консерви заради липса на документи за произход. Цялата налична продукция ще бъде унищожена. На нарушителя е съставен Акт за установяване на административно нарушение. Това стана при съвместна акция на ОДБХ, град Кюстендил и представители на Районно управление на МВР град Бобов дол.   При проверка на транспортното средство при село Мламолово, община Бобов дол, област Кюстендил, проверяващите констатирали общо 1647,5 килограма консерви, от които мариновани краставички, компот от череши, компот от праскови, компот от сини сливи, зелен фасул, люти чушки, доматено пюре.


 • Изградена е електронна система между БАБХ и Агенция „Митници“ за обслужване и автоматизиране на процесите при вноса на храни

  Българска агенция по безопасност на храните приключи дейностите по проект „Изграждане и внедряване на информационна система на БАБХ за обслужване и автоматизиране на процесите по обработка на вноса на животински продукти и продукти от неживотински произход”.   „В резултат на изпълнение на дейностите по проекта беше изградена информационна система за обслужване на процесите по обработка на вноса на животински и неживотински продукти“, това заяви д-р Тенчо Тенев, зам.-изпълнителен директор на БАБХ и ръководител на проекта. Той подчерта, че ще се съкрати времето за осъществяване на контрола от страна на администрациите на БАБХ и Агенция „Митници“. Това е улеснение на бизнеса при работа с институциите и гарантира контрола съгласно изискванията на законодателството при осигурена прозрачност на процеса. Услугите, свързани с внос на стоки, подлежащи на контрол от БАБХ се и се електронизират.   Постигнати резултати от изпълнението на основните цели и дейности на проекта: •          Единен web базиран вход за участниците в процеса по внос •          Интерфейси за обмен на данни в синхронен или асинхронен режим между БАБХ и администрациите, които имат съвместни дейности по осъществяване на контрол на стоки на принципа система-система (B2B) •          Развитие на информационните системи на БАБХ във връзка с изискванията на чл. 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 136/2004  и чл. 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 282/2004 и препоръките на Европейската комисия за обмен на данни в реално време с БАБХ, за да отговарят на мярката и да се интегрират със системите на другите администрации, които имат съвместни дейности по осъществяване на контрола на стоки. •          Разработване на електронни услуги свързани с вноса на стоки от животински продукти и на продукти от неживотински произход подлежащи на проверка от БАБХ, с цел улесняване на процеса по внос и реализиране на електронна обратна връзка.