• Констатирано е огнище на Нюкясълска болест по птиците в кърджалийското село Ненково

    Констатирано е огнище на Нюкясълска болест по птиците в кърджалийското село Ненково. Болестта засяга домашните, както и дивите птици, но болестта не е опасна за човека. Областна дирекция по безопасност на храните, град Кърджали е взела проби от умрели домашни птици, след като собствениците им са информирали за смъртността. Лабораторните резултати доказват, че птиците са умрели от Нюкясълска болест (Псевдочума при птиците). Не е констатирано наличие на птичи грип.   С цел ограничаване и ликвидиране на болестта Българската агенция по безопасност на храните незабавно предприе мерки съгласно европейското законодателство, тъй като болестта причинява значителни икономически загуби в птицевъдството. Близо 300  възприемчиви птици в селото са умъртвявени по хуманен начин. Днес е извършена ваксинация в 3 киломртровата зона около огнището. Всички животновъдни обекти с възприемчиви за заболяването птици са дезинфекцирани. Всеки ден се извършват клинични прегледи в 10 километровата зона около огнището. Вероятната причина за появата на „Нюкясълска болест” е чрез дива водоплаваща птица.


 • Законът за ветеринарномедицинската дейност гарантира безопасността по цялата хранителна верига

    Приетите днес промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност целят да се гарантира безопасността по цялата хранителна верига, като окажат дисциплиниращ ефект на всички по веригата - животновъди, регистрирани ветеринарни лекари и официалните ветеринарни и да се минимизира риска от болести и зарази, включително и при хората.   Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози ще се приема за период от 3 години напред. Така дейностите по Програмата ще могат да се планират и провеждат в оптималните срокове според ветеринарния календар. Ще се създадат постоянни екипи от ветеринарни лекари от системата на Българска агенция по безопасност на храните, които да потвърждават или отхвърлят възникнало съмнение за болести, за които има риск от бързо и масово разпространение или водят до причиняване на значителни икономически загуби. От своя страна собствениците на животни и ползвателите на животновъдни обекти трябва да уведомяват незабавно ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, както и официалния ветеринарен лекар при влошаване на общото състояние на животните. Значително се увеличават санкциите за неспазване на ветеринарномедицинското законодателството.   Промените в Закона въвеждат забрана за отглеждане на животни, на които не са извършени мероприятията по програмата за профилактика, както и пускането на животни извън животновъдния обект и местата за отглеждане без придружител. Животните, за които не са спазени забраните на закона, включително изискванията за идентификация, задължителните мерки за надзор и профилактика и установен здравен статус ще бъдат конфискувани. Отнетите животни, в зависимост от вида на нарушението и степента на риска, ще се унищожават. При наличието на гаранции за здравния им статус те ще се предават безвъзмездно на организации за хранително банкиране или на институции, предоставящи социални услуги.    Вече не само собствениците, но и ползвателите на обекти за обезвреждане и съхранение на странични животински продукти могат да получават средства за извършваните от тях дейности по събиране, транспортиране, обезвреждане и съхранение на страничните животински продукти. При необходимост, обезвреждането на странични животински и производни от тях продукти да могат да бъдат извършвани и в стационарни и мобилни инсталации за изгаряне и съвместно изгаряне.   


 • Без сигнали и жалби от потребители премина „Сурва 2016“

    Без сигнали и жалби за нередности от потребители премина Международният фестивал на маскарадните игри „Сурва 2016“ в град Перник. През почивните дни дежурни инспектори на Областна дирекция по безопасност на храните в града извършиха близо 50 проверки на временни обекти, които бяха регистрирани специално за фестивала. Бяха инспектирани и всички места, където се приготвяха пакетите с храни за участниците във фестивала. При тези инспекции не бяха открити нарушения.    Припомняме, че засилените проверки започнаха още преди началото на „Сурва 2016“. Извършиха се инспекции на заведения за обществено хранене, сезонни обекти и производствени предприятия. Съставен е един Акт за продукти без идентификация в заведение за обществено хранене и са издадени две Предписания.  


 • ОДБХ Перник извършва засилени проверки във връзка с фестивала „Сурва 2016“

    Инспектори на Областна дирекция по безопасност на храните, град Перник извършват засилени проверки във връзка с предстоящото провеждане на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва 2016“. Инспектират се заведения за обществено хранене, временни и сезонни обекти за търговия с храни, производствени предприятия и местата за хранене в хотелите и базите, разположени на територията на областната дирекция.   Досега са направени инспекции на 45 заведения за обществено хранене в централна градска част, 16 сезонни обекта, 21 производствени предприятия. Проверени са всички обекти, в които се приготвят пакети с храни за участниците. До този момент инспекторите са съставили един Акт за установени продукти без идентификация в заведение за обществено хранене. За този тип нарушение законодателството предвижда санкция в размер от 500 до 1000 лева. Проверяващите са издали и две Предписания. Издадени са 30 удостоверения за регистрация на временни обекти, свързани с фестивала.   През почивните дни 30.01.16 г. и 31.01.2016 г. ОДБХ, град Перник ще има дежурни инспектори, които ще продължават да извършват проверки и ще се отзовават на жалби и сигнали.   


 • Поздравителен адрес от изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните - д-р Дамян Илиев по случай Деня на растителнозащитника

    УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,     За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя по случай 120 години растителнозащитна дейност в България. Денят на растителнозащитника 16 януари, е ден с дълга история, ден за равносметка, както и ден за поставяне на цели. Работата на растителната защита е основополагаща не само за здравето на растенията и на животните, но и за безопасността на храните за хората, както и за цялостното състояние на почвите, водите и планетата изобщо. Скъпи колеги, благодаря Ви за усилията, които полагате, въпреки обективните трудности и нека продължаваме да даваме всичко, което зависи от нас като знания и умения, за да развиваме тази важна професия. Желая здраве и щастие на Вас и Вашите семейства. Бъдете все така всеотдайни и вършете с гордост Вашата благородна професия!     Честит празник!   Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР